PRAKTISK INFORMATION

Efter att du har anmält dig till konferensen ska du komma ihåg att:
  • Boka hotellrum på Original Sokos Hotel Helsinki (Se sidan Anmälan) Arrangörerna står för kostnaderna för dessa rum.

  • Ordna med din resa: I de fall arrangören kan ersätta resekostnaderna (talare samt doktorander) sker detta i efterhand mot reseräkning och kvitton

  • Ta med dig varma ytterkläder, eftersom festmiddagen hålls i en restaurang som nås med båt. Sjöturen tar ca fem minuter.

  • Ta en titt på de praktiska anvisningarna på universitetets konferenssida Coming to a Conference

Väl mött i Helsingfors 8-10.5.2019!