ORGANISATIONSKOMMITTÉ & KONTAKT

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 8-10.5.2019

Organisationskommittén:

 • Professor Johan Bärlund, ordförande
 • Professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
 • Professor Heikki Halila
 • Professor emerita Lena Sisula-Tulokas
 • Biträdande professor Katri Havu
 • Docent, jur. dr Jaana Norio-Timonen
 • Docent, jur. dr Frey Nybergh
 • Forskardoktor, jur.dr Teemu Juutilainen
 • Doktorand Suvi Hirvonen-Ere

Kontakt:

Johan Bärlund
Professor, rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
johan.barlund@helsinki.fi
+358294123135

Juridiska fakulteten
PB 4
FI-00014 Helsingfors universitet
Finland

Konferensbyrån:

 • Janet Johansson, generalsekreterare, janet.johansson@helsinki.fi
 • Niklas Ekström, konferenssekreterare
 • Alexander Eriksson, konferenssekreterare
 • Angelica Lindqvist, konferenssekreterare
 • Karolina Lång, konferenssekreterare