Program

Rekommendationer och kliniska aspekter vid utredning av finlandssvenska barn - FEST-projektets slutseminarium

Under seminariet presenteras de riktlinjer för utredning av svenskspråkiga barn i Finland som utformas inom The FinSwed Study (FEST-projektet). Därtill presenteras resultaten av The FinSwed Study och annan nationell och internationell forskning inom fältet. Docent och specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi Eva Tideman från Lunds universitet presenterar kliniska aspekter av utredningar. Projektets resultat presenteras av Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist, Susanna Slama och Jannika Salonen. Vi hoppas också på intressanta diskussioner och psykologmingel!

Seminariet är öppet för psykologer och studerande i psykologi. Seminariets språk är svenska.
Torsdag 20.4.2023

10.00-11.00 Anmälning, mingel och kaffe
11.00-11.15 Hälsning av Psykologförbundets ordförande Jari Lipsanen
11.15-12.00 Kunskapsläget och kliniska förfaranden i Svenskfinland i nuläget 
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Riktlinjer för utredningar med WPPSI-IV och WISC-V i Svenskfinland
15.00-15.30 Kaffe och frukt
15.30-17:30 Kliniska frågeställningar, Eva Tideman

17.45-18.15 Guidad rundtur på Hanaholmen

18.30 Middag (till självkostnadspris, betalas separat)

 

Fredag 21.4.2023

9.00-11.00   Kliniska frågeställningar, Eva Tideman
11.00-12.00 Lunch
12.00-13.15 Riktlinjer för utredningar med NEPSY-II i Svenskfinland
                      Finlandssvensk tvåspråkighet - har det en inverkan? 
13.15-13.30 Nya vindar: testet IDS-2, Camilla Hagelstam
13.30-14.00 Kaffe och frukt
14.00-15.30 Hur relaterar kognitiva testresultat till skolvitsord och Viivi-resultat? 
                      Hur upplevde föräldrar i Svenskfinland distansundervisningsperioden i början av pandemin? 
                      Var måkar psykologer - administreringsfel i test.
                      Avslut