FEST-projektets slutseminarium

Rekommendationer och kliniska aspekter vid utredning av finlandssvenska barn – FEST-projektets slutseminarium

FEST-projektets slutseminarium går av stapeln den 20–21.4.2023 på Hanaholmens kulturcentrum. Under slutseminariet presenteras nya nationella riktlinjer för kognitiva utredningar av svenskspråkiga barn i Finland. Testen i fokus är WISC-V, WPPSI-IV och NEPSY-II. Därtill presenterar specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi Eva Tideman från Sverige kliniska aspekter av utredningar. På torsdag kväll samlas vi till gemensam middag och mingel. Det är också möjligt att delta i seminariet på distans. Seminariet riktar sig till psykologer och psykologistuderande.

Hjärtligt välkomna!
Projektgruppen Anu Haavisto, Johanna Rosenqvist och Susanna Slama
Doktorand Jannika Salonen