Fortkörningsfallen minskade efter höjningen av ordningsboten

Enligt en forskning vid Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet har fortkörningen på riks- och stamvägar minskat med cirka nio procent efter det att ordningsboten höjdes. Beloppet på ordningsboten höjdes i september 2015 med ungefär det dubbla. Ordningsboten utdöms främst vid trafikförseelser.

Proportionellt sett minskade fortkörningen mest vid polisens kamerastolpar i samband med den automatiska trafikövervakningen och vid polisbilarna. Andelen bilar som fotograferades på grund av fortkörning minskade med nästan en tredjedel. Vid de automatiska trafikmätningsstationerna där man inte har någon polisövervakning med kameror sjönk andelen bilar som körde över 10 km/h från 12,2 procent till 11,1 procent. Antalet bilar som körde med denna hastighet minskade således med cirka nio procent. På de långsammare vägsträckorna minskade fortkörningen mera. Medelhastigheterna sjönk med cirka 0,4 km/h.

Under uppföljningstiden skedde även andra förändringar i trafikövervakningen. Särskilt användningen av den automatiska trafikövervakningen ökade avsevärt. Fortkörningen minskade redan innan det nya förfarandet med boten trädde i kraft. Därför kan den minskade fortkörning som konstaterades inte direkt tolkas som en följd av höjningen av beloppet på boten. 

”Enligt en helhetsbedömning tyder resultaten på att höjningen av beloppet på boten har en lindrig minskande effekt på fortkörningen. Detta motsvarar internationella forskningsrön”, konstaterar universitetsforskare Mikko Aaltonen. 

I den forskning som baserade sig på situationen före och efter jämförde man det första året med höjningar med de 12 föregående månaderna. I forskningen undersökte man förändringen i antalet ordningsböter och antalet fotografier som polisen tog i samband med den automatiska trafikövervakningen samt fortkörningen och medelhastigheterna vid de automatiska trafikmätningsstationerna (LAM).

Resultaten presenteras i den första delrapporten om projektet. Forskningens slutrapport publiceras i april 2017. I den rapporteras de resultat som baserar sig på materialet på individnivå och som gäller upprepade trafikförseelser och förändringar i fråga om betalningen av böter under tiden efter höjningen av beloppet på boten.  

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Rapporten har utarbetats av Mikko Aaltonen och Miialiila Virtanen.

Rapporten:

Aaltonen, Mikko & Virtanen, Miialiila  (2017) Yli- ja keskinopeudet rikesakkojen korotuksen jälkeen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 20/2017. (på finska)

Ytterligare information:

politices doktor Mikko Aaltonen, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik

tfn. 050 430 8510

e-post mikko.aaltonen (ät) helsinki.fi