Besök oss

Välkommen till Viks arboretum, där de levande samlingarna inspirerar besökarna att lära sig nytt om träd och buskar.

Du kan lätt ta dig till arboretet från alla väderstreck, med kollektivtrafik, bil, med cykel eller till fots. Viks arboretum kan besökas när som helst och det kostar ingenting.

Undersök de små slingrande stigarna och bekanta dig med träd och buskar från alla håll i världen. En del av träden har namnskyltar. Mer information om arterna som växer i arboretet finns på sidan Samlingar. Du är välkommen att plocka löv, kottar, ekollon och annat som fallit till marken, men samla inget från levande växter. Klättra inte heller i träden.

Att röra sig i arboretet med motorfordon är förbjudet, med undantag av servicekörning. Ta hänsyn till de övriga besökarna när du cyklar och anpassa din hastighet enligt situationen. Hjälp oss att ta hand om våra växtsamlingar och områden i naturtillstånd och cykla endast på grusvägarna. Det är inte tillåtet att cykla på stigarna, eftersom de är avsedda för att betrakta träd, fåglar och naturmiljön. Terrängcykling orsakar också erosion av marken och skadar trädens rotsystem.

Att äta egen matsäck är tillåtet i hela arboretet. Picknickbord finns i närheten av fågeltornen och på ängsområdet. Håll arboretet städat och ta med dig dina sopor. Sopkärl finns på olika håll av arboretet. Observera att det inte finns dricksvatten att få i arboretet. Det är förbjudet att grilla och göra upp öppen eld.

Håll din hund kopplad när du besöker arboretet.

Njut av ditt besök till Viks arboretum!