Vetenskapen för Finland framåt

Weisell-stiftelsen donerade 100 000 euro till det naturvetenskapliga utbildningsområdet vid Helsingfors universitet. Vetenskapen är nyckeln till naturens och samhällets välmående, säger stiftelsens ordförande Mikko Voipio.

Weisell-stiftelsen registrerades för ett år sedan och är därmed en nykomling på det finländska stiftelsefältet. Stiftelsen har grundats med hjälp av släkten Vaisalas släktegendom och en testamentsdonation.

Weisell-stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, utbildning, miljöns tillstånd, sjösäkerhet samt forskning och bevaring av maritimt kulturarv. I fjol donerade stiftelsen forskningsmedel till fem universitet. Helsingfors universitet fick 100 000 euro som donation till det naturvetenskapliga utbildningsområdet.

– En välmående natur är utgångspunkten för allt liv. Högklassig vetenskap är i sin tur ett livsvillkor för det finländska samhället, anser Weisell-stiftelsens styrelseordförande Mikko Voipio.

– I Finland är priset på arbete inte det billigaste i världen, och därför kan vi inte konkurrera med bulk. Vi konkurrerar med spetsforskning och vår förmåga att tillämpa den, säger Voipio.

Finlands konkurrenskraft bärs upp av export, och exporten hålls igång bara med topprodukter.

– Om Finland klarar sig globalt, kan vi betala allas våra pensioner. Så krasst är det.

För att kunna garantera vår konkurrenskraft behöver vi omfattande och högklassig grundforskning. På den grunden byggs den tillämpade forskningen, som med tiden skapar de framgångsrika produkter vi behöver för att erövra världen.  Ett utmärkt exempel är Voipios eget släktföretag Vaisala, som tillverkar mätapparatur och mätsystem.

I Finland har många bra produkter utvecklats med hjälp av systematiskt tillämpad forskningskunskap, säger Voipio.

– Den trådlösa pulsmätaren uppfanns av Seppo Säynäjäkangas, grundare av Polar Electro Ab. I början av 1980-talet började han tillämpa traditionell EKG-mätningsfilosofi för att utveckla en produkt som skulle vara lämplig för dagligt bruk. Nu ser man pulsmätare runt handlederna på joggare som joggare.