Siktar du på att bli doktor? Ansökningstid börjar 1.9.2016

Humanistiska fakulteten antar nya forskarstuderande två gånger om året. Nästa ansökningstid är 1.–30.9.2016.

Doktorsutbildningen vid Humanistiska fakulteten ger mångsidiga förutsättningar för arbetslivet, oberoende av om man siktar på en forskarkarriär eller på expertuppgifter utanför universitetet. Utbildningen har som mål att den som utexamineras som doktor i humaniora har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, att han eller hon behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap t.ex. om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

Mer information om hur du kan ansöka och kriterier för antagningen hittar du här.