Seminarium: Morgondagens humanism 12.10.2016 10–16

Hur ser framtiden ut för de humanistiska vetenskaperna? Far digitaliseringen iväg med humanisterna, och hur hålls den humanistiska universitetsutbildningen med i förändringarna som sker i omvärlden? Är tvärvetenskaplighet ett hot eller en möjlighet?

Dagens humaniststuderande är skaparna av framtidens humanism. Därför arrangerar fakultetsföreningen Humanisticum sitt 50-årsjubileum till ära ett seminarium med temat “Morgondagens humanism”. Seminariet är öppet för alla och arrangeras onsdag 12.10 kl. 10–16 i Porthanias sal PII.

På programmet står inspirerande, väckande och även kritiska anföranden, paneldiskussioner och begrundande av centrala frågor i framtidens humanism:

10:00–10:15

Prodekanus Hanna Snellman öppnar seminariet

10:15–11:15

Digital Humanities: Humanistens nya metoder

11:15–12:30

Paneldiskussion: Tvärvetenskaplighet – ett hot eller en möjlighet?

(Lunch)

13:15–14:30

Öppna vetenskapens nytta och utmaningar

(Kaffe)

14:45–16:00

Paneldiskussion: Morgondagens humanism i universitetsundervisningen

Välkommen!