”Också monografiutgivningen måste följa sin tid”, säger professor i religionsfilosofi Sami Pihlström

Sami Pihlström behandlar lidande och det mänskliga livets mening eller meningslöshet i sin monografi Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy, som nu är fritt tillgänglig via Helsinki University Press. I den här intervjun berättar Pihlström om bokens teman och om hur han ser på vetenskaplig utgivning.

I sin färska bok Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other granskar professor i religionsfilosofi Sami Pihlström ”eviga” frågor som människan har grubblat på genom tiderna.

”Min forskning är filosofisk grundforskning kring frågor inom religionsfilosofi, allmän etik och metafysik. Frågor som berör lidande, det mänskliga livets mening eller meningslöshet, den religiösa trons rationalitet eller irrationalitet samt verklighetens grundläggande natur är ständigt aktuella.”

I sitt verk tar sig Pihlström an lidandets och ondskans problem med ett pragmatiskt religionsfilosofiskt grepp. Han kritiserar teodicé-argumenten som berättigar lidande genom att betona de goda målsättningar som följer på lidandet. Ett sådant tankesätt är till synes skadligt eftersom det förbigår individens perspektiv på världen och lidandet. Antiteodicé-tänkandet går som en röd tråd genom Pihlströms verk.

”I min bok argumenterar jag för att det finns en metafysisk realism bakom teodicéerna som man bör kritisera ur en allmänt pragmatisk synvinkel och särskilt ur ett antiteodicé-perspektiv, eftersom det i sin målsättning att skapa en harmonisk helhetsbild – ”Guds perspektiv” – på sätt och vis åsidosätter det unika perspektiv som ett offer för lidande har.” 

Ytterligare en dimension av ämnet ger kapitlet där teodicé-tänkandets frågor behandlas i en wittgensteinsk religionsfilosofisk kontext.

”Det är relevant för ämnet eftersom både realismen och teodicéerna har kritiserats i den wittgensteinska traditionen bland annat på ett analogt sätt i förhållande till pragmatismen.”

När Helsinki University Press inledde sin verksamhet erbjöd Pihlström förlaget sin bokidé och gick med i förlagets verksamhet som medlem i redaktionsrådet. Enligt Pihlström når forskningsinnehållet intresserade forskare bäst om publiceringskanalen är öppen.

”Den öppna publiceringens betydelse ökar hela tiden inom alla områden. Inom de traditionellt humanistiska områdena har monografierna fortfarande en stor vetenskaplig betydelse som central publikationsform. Också monografiutgivningen måste följa sin tid och därför är enligt mig open access-utgivning ett viktigt projekt som det är värt att vidareutveckla.”

Enligt Pihlström kommer öppen publicering sannolikt inte helt att ersätta traditionell kommersiell bokutgivning, men han anser att dess ställning säkert kommer att stärkas.

”På det humanistiska fältet är det knappast ännu möjligt att helt och hållet frångå utgivning av avgiftsbelagda böcker via de kommersiella förlagen. Men HUPs open access-verksamhet är ett betydelsefullt steg i rätt riktning.”

 

Sami Pihlström är professor i religionsfilosofi vid Helsingfors universitet. Pihlström har publicerat flera verk, bland annat inom pragmatisk tradition, realismens problem och religionsfilosofi.

Denna nyhet är en del av en artikelserie där vi berättar om Helsinki University Press nya publikationer och presenterar förlagets författare samt deras tankar om öppen publicering.

---

Översättning: Språktjänster, Helsingfors universitet.