Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till HU

Det samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningsområdet vid Helsingfors universitet får 50 000 euro var av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Donationen görs inom ramen av statens motfinansieringskampanj.