Humanistiska fakultetens nya prodekaner

Under 2017 är professorn i allmän språkvetenskap Matti Miestamo och professorn i amerikanska studier Mikko Saikku prodekaner vid Humanistiska fakulteten.

Stora hjulet rullar

Till prodekanus Matti Miestamos ansvarsområde hör undervisningsärenden inklusive forskarutbildningen.

− Min viktigaste uppgift är att se till att Stora hjulet rullar så bra som möjligt och att de nya utbildningsprogrammen får en problemfri start, konstaterar Miestamo.

− Vid Humanistiska fakulteten görs det mycket större förändringar än vid många andra fakulteter, eftersom vi slår ihop många små ämnen till stora kandidat- och magisterprogram. Det krävs mycket arbete när man ska samordna rutiner och åsikter. En stor utmaning är förstås tiden. Men Stora hjulet erbjuder också goda möjligheter att förnya undervisningens innehåll, metoder och praxis. De nya programmen gör det möjligt att införa gemensam undervisning i teori och metod och erbjuder också många andra synergieffekter.

Inkörningen av Universitetsservicen och omorganiseringen av fakultetens interna enhetsindelning sker samtidigt som utbildningsreformen Stora hjulet.

− Med tanke på planeringen av undervisningsprogrammen vore det bra att så tidigt som möjligt få veta i vilken organisationsstruktur lärarresurserna fördelas och hur de olika programmens behov kommer att förhålla sig till varandra. För många av oss är det oklart i vad och i vilka program vi ska undervisa nästa läsår och hur undervisningen ska koordineras, säger Matti Miestamo.

− Inkluderandet av studenterna som det talats mycket om är en möjlighet som det lönar sig att utnyttja. Jag tror att självständigare, men ändå styrda studier leder till bättre resultat. ”Mindre undervisning, mera lärande” är en slogan som har väckt olika tankar, men när den förstås och tillämpas rätt är den en bra princip.

Matti Miestamo är professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för moderna språk sedan 2014. Före det var han professor vid Stockholms universitet. Han är också medlem i ledningen för ett internationellt magisterprogram och forskarskolan Langnet.

Medelsanskaffning och synlighet

Mikko Saikku är utbildad vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet och har jobbat vid fakulteten i olika undervisnings- och forskningsbefattningar under ett antal år. Före sin nuvarande befattning vid Institutionen för världens kulturer var han professor i allmän historia.

Saikku som har forskat i de amerikanska sydstaternas kultur har jobbat i korta och längre perioder vid olika nordamerikanska universitet och känner väl till hur universiteten där bl.a. arbetar med fundraising.

Till Mikko Saikkus prodekanusportfölj hör samhällssamverkan, alumner, medelsanskaffning, internationella ärenden och jämställdhet.

− Jag hinner knappast med allt som jag vill göra under ett år, men några frågor är särskilt viktiga. Jag vill till exempel utveckla donationskulturen i Finland genom att informera om skattelättnadsmöjligheten, öka fakultetens synlighet i samhället och utveckla den internationella verksamheten genom aktivt utbyte av studenter och lärare, konstaterar Mikko Saikku.

− Min befattningsbeskrivning som prodekanus är rätt så omfattande och ingen av uppgifterna är viktigare än någon annan. Därför hoppas jag att jag får så mycket respons och förslag från kolleger och studenter som möjligt.

 

 

 

Läs mer om prodekanerna

Matti Miestamo på sidan 375 Humanister

Mikko Saikku på sidan 375 Humanister