Humanistiska fakultetens årsfest 2020

Bästa humanist, du är hjärtligt välkommen till att delta i årsfest för humanistiska fakulteten på torsdagen den 23 januari 2020 kl. 17–19.30 i Gamla studenthuset, Mannerheimsvägen 3. Under kvällen firar vi fakultetens nya professorer och professorerna som gick i pension 2019. Årets humanistalumn 2020 offentliggörs också!

Program

Välkommen Prodekanus Jussi Pakkasvirta
Musik Philomela
Humanist – dig behövs! Dekanus Pirjo Hiidenmaa
Med donationer befrämjas humanismen Universitetsforskaren FD Anna Ripatti (Maija Lehtonen fond) och mottagare av Hilkka Pietiläs doktorsavhandlingspris PD Riikka Taavetti (Naistutkimuksen tuki -fond)
Farväl till de som gick i pension 2019
Fakultetens nya professorer och universitetslektorer välkomnas
Årets humanistalumn 2020
Musik Rector's Nightmare

Lätt salladbuffé

Anmäl dig senast på fredag den 17 januari 2020.