Humanistiska fakulteten och forskningsutvärderingen

Utvärderingen av Helsingfors universitets forskning publicerades den 18 september.

– Utvärderingen var väl utförd och mångsidig, för den behandlade forskningens innehåll, forskningsområdenas relation till den övriga världen samt forskningsmiljöerna. Utvärderingsrapporterna innehåller många intressanta iakttagelser som kan tillämpas i den praktiska verksamheten, berättar dekanus Pirjo Hiidenmaa.

– Forskningsutvärderingen stärker vår uppfattning om att fakulteten är på rätt väg. Vi har bra forskare och lärare som arbetar på många fronter: de bedriver och publicerar förtjänstfull forskning, undervisar och många har stor synlighet i samhället och deltar i diskussionen med sina böcker och uppträdanden. Det är förvaltningens och ledningens uppgift att se till att forskarna och lärarna har de arbetsförhållanden som krävs för detta goda arbete. 

Prodekanus för forskning Paavo Pylkkänen fortsätter: 

– Allt som allt klarade fakulteten sig utmärkt. Vi fick bekräftelse på att vi inom många områden ligger i världstoppen. Naturligtvis fick vi också värdefull respons om vad som behöver utvecklas.

– Vid varje avdelning finns forskning som fick betyget ”excellent”, utmärkt. Vårt genomslag i samhället fick också mycket beröm. Låt oss nu ägna en stund åt att vara stolta över utvärderingsresultaten.

Läs mera (artikeln innehåller linken till utvärderingsrapporten).