Humanistiska fakulteten är nu en fakultet utan institutioner

Från och med årsskiftet finns det inte längre några institutioner vid Humanistiska fakulteten. De tidigare fem institutionerna har ersatts av sex avdelningar.

Den största förändringen är att kulturämnena (arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria, museologi) och genusforskning nu hör till avdelningen för kulturforskning från att tidigare ha hört till institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning. Avdelningarna är inte resultatansvariga enheter.

Humanistiska fakultetens nya avdelningar och deras prefekter fr.o.m. 1.1.2018:

Alexanderinstitutet: Markku Kangaspuro (fr.o.m. 1.4.2018)

Avdelningen för digital humaniora: Martti Vainio

Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning: Paavo Pylkkänen

Avdelningen för språk: Ulla Tuomarla

Avdelningen för kulturforskning: Jussi Pakkasvirta

Finsk-ugriska och nordiska avdelningen: Hanna Lehti-Eklund