Humanistisk valpanel

Hur främja humanistiska värderingar och humanistisk forskning i samhället? Hur ser en humanistisk vetenskaps- och högskolepolitik ut under nästa regeringsperiod? Hur ska studenternas välbefinnande främjas? Och hur ska vi bemöta vår tids största utmaning, klimatförändringen?

Välkommen på en humanistisk valpanel där du kan lyssna på och diskutera med riksdagskandidater om vetenskapspolitik, studenternas välbefinnande och humanismens ställning i samhället. Tid och plats: onsdag 3.4.2019 kl. 17–19, Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 1. Du kan också följa panelen här.

Arrangörer är Helsingfors universitets humanistiska fakultet och fakultetsföreningen Humanisticum rf. Teman för panelen är humanism, vetenskap och studenternas välbefinnande.

Konferencierer är Humanisticums arbetslivsansvariga Vuokko Schoultz och Tuomas Harju.

I panelen deltar

Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
Tuomas Nevanlinna (VF)
Ahto Apajalahti (Piratpartiet)
Elisa Gebhard (SDP)
Lotta Backlund (Saml)
Tiera Laitinen (Sannf)
Antti Siika-Aho (C)
Tanja Närhi (KD)

Fakulteten bjuder på kaffe med dopp före panelen, så kom i tid!

Evenemanget öppnas med välkomstord av Humanistiska fakultetens dekanus Pirjo Hiidenmaa.

Hjärtligt välkommen!

Kontakta oss:

vuokko.schoultz@helsinki.fi
tuomas.harju@helsinki.fi

#därförvetenskap #wearehelsinkiuni #olohuonetentti