Helsingfors universitet beslutade om kriterierna för betygsantagningen 2023–2024

Helsingfors universitet har beslutat om kriterierna för betygsantagningen för de kandidatprogram som är med i den gemensamma ansökan 2023–2024. Publiceringen av kriterierna hjälper gymnasiestuderande att fatta beslut om sina kursval.

År 2021 återgår man till att tillämpa de ursprungliga kriterierna för antagning på basis av betyg som finns i Studieinfo. Med kriterier avses i det här fallet poängtabeller och tröskelkriterier. På grund av coronaviruset gällde undantagskriterierna i betygsantagningen våren 2020 endast de utbildningsprogram som var med i vårens andra gemensamma ansökan.

De utbildningar som tillämpar betygsantagning har beslutat att fram till år 2020 använda samma poängtabell och tröskelkriterier som publicerats i Studieinfo, dvs. det minimiantal poäng som fastställts för varje ämne. Närmare uppgifter om eventuella ändringar som gjorts i poängtabellerna för åren 2023–2024 anges nedan.

Publiceringen av kriterierna i antagningen på basis av betyg hjälper de gymnasiestuderande som inleder sina studier 2020 att fatta beslut om sina kursval.

Ändringar i poängtabellerna 2023–2024

Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk

Som modersmål beaktas endast finska, svenska eller samiska.

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Om det första viktade ämnet är kemi, kan det andra viktade ämnet i stället för biologi också vara fysik.

Mer information:

Susanna Niinistö-Sivuranta

Kehitysjohtaja, opetuksen toimiala

Utvecklingsdirektör / Director of Development

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet / University of Helsinki

+358 50 5115382