Filosofiska fakulteten ordnar promotion i maj 2017

Filosofiska fakultetens promotion är den äldsta och största av de akademiska festerna i Finland

Filosofiska fakulteten ordnar sin 97:e promotion våren 2017. Filosofiska fakulteten omfattar Humanistiska, Matematisk-naturvetenskapliga, Bio- och miljövetenskapliga, Beteendevetenskapliga och Farmaceutiska fakulteten. Filosofiska fakultetens promotion är den äldsta, största och vackraste av de akademiska festerna i Finland. Promotionens rötter sträcker sig ända till 1600-talet, men samtidigt representerar den alltid också sin tid. På Finlands 100-årsjubileum passar det särskilt bra att fira promotionens långa historia.

Genom att delta i promotionen får magistrar och doktorer rätt att använda de akademiska insignierna: magisterkrans och magisterring eller doktorshatt och doktorsvärja. I promotionen kan magistrar och doktorer som har utexaminerats när som helst före promotionen delta, förutsatt att de inte har promoverats tidigare. Finland är det enda landet i världen där också magistrar kan delta i den flera dagar långa festen.

Promotionen firas 25.5–27.5.2017. Anmälan börjar vintern 2016.

En promotionskommitté ansvarar för festarrangemangen. Ordförande är gratistan Mari Lehtoruusu.