Årsfest för humanistiska fakulteten

Allra tiders första årsfest för humanistiska fakulteten närmar sig!

Du är hjärtligt välkommen till att delta i festligheterna på torsdagen den 31 januari 2019 kl. 17–19.30 i Helsingfors universitets solennitetssal, Unionsgatan 34 (garderob Alexandersgatan 5). Under kvällen firar vi fakultetens nya professorer och professorerna som gick i pension 2018. Årets humanistalumn 2019 offentliggörs också!

Program

Välkommen Prodekanus Jussi Pakkasvirta
Musik jaZZe’
En gång humanist, alltid humanist Dekanus Pirjo Hiidenmaa
Med donationer befrämjas humanismen Forskardoktor Elise Nykänen (Maija Lehtonen fond) och mottagare av Hilkka Pietiläs doktorsavhandlingspris FD Sanna Karhu (Naistutkimuksen tuki -fond)
Farväl till de som gick i pension 2018 
Fakultetens nya professorer och universitetslektorer välkomnas
Årets humanistalumn 2019
Musik jaZZe’

Salladbuffé

Anmäl dig senast på måndag den 28 januari 2019. Gör det nu, antalet platser är begränsat!