Direktionens sammansättning

'
Ordförande
Suppleant
Föredragande
Föredragande
Medlemmar
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant
Representanter för bibliotekets personal
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Representanter för intressentgrupper och samarbetsorganisationer

Taneli Raivio, direktör för forskning och utbildning, professor, HUS
suppleant Antti Väihkönen, forskningssamordnare, forskningscentrum HIP

Ulla Nygrén, direktör för biblioteket, Turun yliopisto
suppleant Miia Willman, direktör för biblioteket, LUT

Representanter för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS/HYY)

avhandlingsforskare Petteri Laine
suppleant Axel Ojala

studerande Milla Löthman
suppleant Miika  Pihlaja