Direktionens sammansättning
.
Ordförande
Suppleant
Sekreterare
Föredragande
Föredragande
Medlemmar
Representanter för fakulteter på Centrumcampus
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Representanter för fakulteter på Campus Gumtäkt
Medlem
Suppleant
Representanter för fakulteter på Campus Vik
Medlem
Suppleant
Representanter för Medicinska fakulteten
Medlem
Suppleant
Representanter för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS/HYY)

Hannu Jaakkola
suppleant Janne Siipola

Milla Löthman
suppleant Petteri Laine

Representanter för bibliotekets personal
Medlem
Suppleant
Medlem
Suppleant
Representanter för intressentgrupper och samarbetsorganisationer

Anne Pitkäranta, forskningsdirektör, HNS-koncernen
suppleant Sirpa Thessler, direktör, LUKE

Tommi Harju, biblioteksdirektör, Konstuniversitetet
suppleant Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi