Ett bibliotek för alla

Helsingfors universitets bibliotek betjänar sina kunder på universitetets fyra campus. Bibliotekens dörrar är öppna för alla. Här hittar du information om de tjänster som inte kräver Helsingfors universitets användarnamn.
Bli kund på biblioteket

Du kan låna, förnya och reservera tryckt material i alla Helsingfors universitets biblioteks enheter. För att kunna göra det behöver du ett Helka-bibliotekskort.

Helkakortet kan endast användas i Helkabiblioteken. Till Helkabiblioteken hör förutom Helsingfors universitets bibliotek fem externa specialbibliotek.

Du kan söka information, uppdatera din kontaktinformation samt förnya och reservera material från bibliotekets tryckta samlingar via nätet. Du behöver bara logga in i din profil på Helka.

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Helkakortet

Helkakortet är Helsingfors universitets bibliotekskort och kan endast användas i Helkabiblioteken. Till Helkabiblioteken hör förutom Helsingfors universitets bibliotek Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto.

Personer som fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med bild och en gatuadress i Finland kan få Helkakortet.

Helsingfors universitets studerande och forskare (också besökare) utgör ett undantag till detta och har möjlighet att få bibliotekskortet även om de ovanstående kriterierna inte uppfylls.

Bibliotekskortet är personligt och som dess innehavare förbinder du dig till att följa bibliotekets användarregler. Meddela något av Helkabiblioteken omedelbart om ditt kort försvinner. För kort som ersätter ett försvunnet kort uppbärs en avgift.

Om du behöver hjälp till exempel på grund av något funktionshinder kan du be om en anteckning om rätt till specialtjänster.

Hur får jag ett bibliotekskort?

Helkakortet från Studietjänsten

Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett digitalt Helka-bibliotekskort via Studietjänsten. Om du laddar ner ett digitalt kort, behöver du inte ett fysiskt kort att låna bibliotekets tryckt material.

 1. Logga in i Studietjänsten med ditt Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in kommer du att se ikonen Helkakortet i övre högra hörnet. I mobilversionen hittar du Helkakortet vid menyknappen.
 2. Tjänsten ledsagar dig att först logga in i Helkadatabasen för att aktivera din kundinformation. Efter att ha gjort detta kan du direkt ladda ditt Helkakort i Studietjänsten.
 3. Lägg till en PIN-kod och tryck på Spara. Ditt Helkakort kan användas genast.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

Fysiskt Helkakort från bibliotekets kundservice

 1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
 2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod i din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

 1. Skaffa ett Helka-bibliotekskort med e-blanketten. Först behöver du bara ange din e-postadress. Helka skickar sedan en länk till din e-post, som du kan klicka på för att fylla i den information som krävs för bibliotekskortet.
 2. När du har fått välkomstmeddelandet från Helkadatabasen är ditt Helkakort klart för upphämtning. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter.
 4. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.
 5. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.
Logga in i Helka
 1. Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 2. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 3. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 4. Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (Sisu/SapHR)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 1. Välj alternativet ”Logga in med e-post”.
 2. Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 3. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 4. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”.

Om du inte har en e-post­a­dress i sy­ste­met kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Helka är Helkabibliotekens gemensamma bibliotekskatalog och lånesystem. Helkabiblioteken är Helsingfors universitets bibliotek och fem andra bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto).

Du förbinder dig till att följa alla Helkabibliotekens användarregler då du skaffar ett bibliotekskort.

 • Dina kunduppgifter sparas också i Helkas kundregister.
 • Du kan kontrollera dina kunduppgifter i din Helkaprofil.

Via Helka-systemets kundregister får du all information per e-post, till exempel

 • förfallodagspåminnelse, meddelande om anlända reservationer och uppmaning att återlämna försenade lån.
 • Helka skickar inte längre någon papperspost.

Som kund är du själv ansvarig för att dina kunduppgifter hålls uppdaterade.

 • Om du är Helsingfors universitets studerande eller personal uppdateras dina kontaktuppgifter via Helsingfors universitets interna system, så meddela eventuella förändringar dit.
 • Utomstående användare ska uppdatera sin kontaktinformation direkt i Helka.
Arbetsutrymmen och utrustning

I alla bibliotekets enheter finns ett stort antal allmänt tillgängliga läsplatser och arbetsutrymmen som alla kunder kan använda. I bibliotekets lokaler finns platser för både stående och sittande arbete. Utöver traditionella läsplatser med bord och stol har biblioteket också fåtöljer och soffor för de som vill läsa i en mer avslappnad ställning.

Läsplatserna och arbetsutrymmena har märkts ut med orange skyltar.

En del av läsplatserna är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

De tysta zonerna i bibliotekets enheter och lärcenter har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete. I de tysta zonerna finns främst traditionella läsplatser med bord och stol.

En del av de tysta zonerna med läsplatser är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

På Kajsahusets sjätte våning finns ett tillgängligt arbetsrum (6042).

Arbetsrummet är i första hand avsett för kunder som använder rullstol och för arbete stående. Rummet kan inte bokas.

I arbetsrummet finns läs- och arbetsplatser för 1–4 personer och två elbord vars höjd lätt kan anpassas.

I biblioteket finns telefonrum och telefonbås som endast är avsedda för telefonsamtal.

Boka inte ett telefonrum för att använda det som ett privat läs- eller arbetsutrymme.

Telefonrum finns tills vidare i huvudbiblioteket i Kajsahuset och i campusbiblioteken i Mejlans och i Gumtäkt.

Om det inte finns något telefonrum tillgängligt eller om du inte hittar ett, ska du prata i telefon någonstans där du inte stör andras arbetsro.

Du kan använda din egen bärbara dator på alla bibliotekets enheter.

Om du inte har universitetets användarnamn kan du använda Helsingfors universitets trådlösa nätverk HelsinkiUni Guest under ditt besök. Lösenordet till närverket är uniguest. Universitetets studerande och personal använder Eduroam.

Du kan göra utskrifter från din egen dator med tjänsten Print-in-City.

Bibliotekskiosker, som alla kunder kan använda, finns på alla bibliotekets enheter.

Med hjälp av bibliotekskioskerna kan du bläddra och söka i databasen Helka, läsa bibliotekets licensierade e-resurser, logga in i din Helkaprofil och söka och läsa digitalt tillgängliga examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet.

På kioskdatorerna är det också möjligt att använda funktionerna i databasen Helka, till exempel kan du spara dina sökningar och favoriter samt spara och skicka referensinformation per e-post. Du kan göra utskrifter från kioskdatorerna med tjänsten Print-in-City.

Du kan inte surfa på nätet eller arbeta med egna filer på kioskdatorerna.

Helsingfors universitets studerande och personal kan använda bibliotekskioskerna och universitetets användarnamn för att logga in på sin profil och sitt eget skrivbord.

Kajsahusets mikrofiche och -filmsläsare finns på fjärde våningen (rum 4044). Linserna till mikrofilmsläsarna lånar du med ditt bibliotekskort i kundtjänsten på tredje våningen. 

Kunder som inte hör till Helsingfors universitet kan reservera mikrofilmsläsaren i Kajsahusets kundtjänst eller per e-post på kirjasto@helsinki.fi.

Helsingfors universitets studerande och personal kan reservera utrustningen i specialarbetsrummen i Office365-kalendern.  Mikrofilmsläsaren i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, Microfilm Reader and Scanner, 4044
Skriv ut, kopiera och skanna

På Helsingfors universitets bibliotek finns multifunktionsskrivare tillgängliga för alla kunder. Universitetsmedlemmar använder multifunktionsskrivare med ett personligt id-kort och andra kunder använder tjänsten Print in City. Personalen hjälper gärna om det uppstår problem med skrivarna.

Multifunktionsskrivarna fungerar med ett personligt id-kort. Du kan använda dem för att kopiera, skanna och skriva ut om du har Helsingfors universitets användarnamn. När du skriver ut eller kopierar med en multifunktionsskrivare för första gången måste du registrera ett id-kort (t.ex. HRT:s resekort) med det användarnamn och lösenord du använder vid universitetet. Se närmare anvisningar för hur du kan identifiera dig när du använder multifunktionsskrivarna. 

Helsingfors universitets studerande laddar själva det saldo som behövs för att använda multifunktionsskrivarna i Unigrafias webbshop.

Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print-in-City för att kopiera och skanna. Med hjälp av tjänsten kan du själv ladda saldo för utskrifter, kopiering och skanning. 

På kioskdatorerna kan du göra utskrifter med hjälp av tjänsten Print-in-City eller spara pdf-filer och html-sidor på din minnessticka.

Standardinställningarna för alla utskrifter är svartvit och dubbelsidig utskrift. Om du vill ha text på endast en sida eller vill ha en utskrift med färg ska du välja det separat i tjänsten Print-in-City.

När du sparar något på en minnessticka laddas filen först till kioskdatorns cacheminne och förflyttas sedan därifrån till stickan i fönstret för filhantering (File Manager). Cacheminnet töms automatiskt när du stänger webbläsarens fönster eller om kioskdatorn inte används på två minuter.

Förs­ta gång­en du gör en ut­skrift

När du ska göra din första utskrift med tjänsten Print-in-City, måste du först registrera dig och köpa saldo.

Obs! Vid kioskdatorerna är det endast möjligt att logga in i tjänsten Print-in-City för att skriva ut. Därför måste du registrera dig och köpa saldo på din egen dator, datorplatta eller smarttelefon.

Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare. Anvisningar för registrering och hur du köper saldo finns i tjänsten. 

En fil är tillgänglig i tjänsten Print-in-City i 48 timmar. Priset för utskriften debiteras när filen skrivits ut.

Så här gör du för att göra en ut­skrift med Print-in-City

 1. Klicka på ikonen för utskrift i webbläsaren eller PDF Reader.
 2. Välj Print to file. Du kan namnge filen genom att klicka på File:
 3. Skriv filens namn där det står Name: och klicka på Select. Ge dina filer namn om du tänker skriva ut fler än en fil, på så sätt kan du hålla reda på filerna när du skriver ut dem.
 4. Välj Print. Filen sparas i en mapp som heter Downloads.
 5. Logga in i tjänsten Print-in-City. Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare.
 6. Ladda upp filerna som ska skrivas ut enligt anvisningarna i tjänsten.
 7. Hämta din utskrift vid den Print-in-City-apparat du valt.

Att spa­ra sin fil på en min­nes­stic­ka

 1. Ladda ned den pdf-fil du vill spara genom att klicka på Download.
 2. För in din minnessticka i datorns USB-port. En del av kioskdatorerna är utrustade med USB-förlängningskablar (Kajsahuset) och i vissa datorer finns USB-portarna på vänstra sidan av skärmen (Mejlans, Gumtäkt, Vik).
 3. Öppna filhanteraren (File Manager). 
 4. Öppna mappen Downloads.
 5. Kontrollera att din minnessticka syns i Places-listan till vänster.
 6. Klicka på din fil, dra den till namnet på din minnessticka och släpp. Filen sparas på minnesstickan.
 7. Efter att du har sparat din fil kan du klicka på ikonen bredvid namnet på minnesstickan för att ta ut den på ett säkert sätt.
Följa spelregler i bibliotekets lokaler

I bibliotekets spelregler har vi samlat anvisningar om att använda bibliotekets lokaler. I bibliotekets användarregler kan du läsa om andra regler som gäller i biblioteket.

 • Träffpunkt och grupparbete: en social zon (grön)
 • Läs- och datorplatser: en zon för arbete (orange)
 • En tyst zon (röd)
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
  • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.
  • Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Läsplatserna och arbetsutrymmena finns i bibliotekets allmänna lokaler och hör till den orange zonen. I den orange zonen är tyst samtal tillåtet, och detsamma gäller för bibliotekets allmänna ljudnivå.

Vänligen observera att en del av läsplatserna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar på din läsplats.

Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör någon annan.

Se till att arbetsutrymmena hålls rena och städa efter dig. Ät helst matsäck på träffpunkterna.

En del av bibliotekets allmänt tillgängliga arbetsplatser är utrustade med datorer. Datorplatserna och datasalarna hör (som läsplatserna) till den orange zonen. Tyst samtal är tillåtet.

På alla datorer som finns i biblioteket ska man logga in med Helsingfors universitets användarnamn, datorerna är med andra ord endast tillgängliga för universitetets studerande och personal. Alla som använder datorerna ska göra det i enlighet med IT-centrets användarregler.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din datorplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.

Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.

Se till att datorplatserna och salarna med datorer hålls rena, och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna.

De tysta zonerna har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete.

Se till att ljudet är avstängt på alla dina apparater, arbeta i tysthet. Respektera andras arbetsro.

Vänligen observera att en del av de tysta zonerna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.

Se till att de tysta zonerna hålls rena och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna. Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.