Tillgänglighet i huvudbiblioteket i Kajsahuset

Helsingfors universitets biblioteks huvudbibliotek finns i Kajsahuset i Kajsaniemi i Helsingfors centrum.

På tredje våningen i området vid bibliotekets kundtjänst och i det stora mötesrummet (7062) finns induktionsslinga.

Spårvagnarna 3, 6 och 9 stannar vid Kajsaniemigatans hållplats framför Kajsahuset.

Från metron (metrostation Helsingfors universitet) kommer man direkt till biblioteket med hiss från metrotunneln, eller från gatunivån via ingången på Kajsaniemigatan intill metroingången.

På Kajsaniemigatan trafikerar också många bussar, men busshållplatserna ligger lite längre bort.

Det tar ungefär fem minuter att gå till biblioteket från Helsingfors centralstation.

Nära huvudbibliotekets huvudingång på Fabiansgatan finns en parkeringsplats för personer med fysiska funktionsvariationer.

Ingång till Kajsahuset från huvudingången på Fabiansgatan eller med hiss från metrotunneln (metrostation Helsingfors universitet) eller från gatunivån på Kajsaniemigatan. 

Ingången på Berggatan används inte tills vidare.

Entrévåningen har förbindelser till Fabiansgatan 32, lärcentret Aleksandria och kvarteret Älgen.

För tillgänglig passage till cafét (som finns på Berggatan) från biblioteket krävs hjälp av vaktmästaren. Kontakta vaktmästaren i Aleksandrias entréhall eller per telefon på 02941 23265. Om vaktmästaren inte är på plats kan hen kontaktas med telefonen som finns i entréhallen.

Cafépersonalen hjälper vid behov kunder att ta sig från cafét till biblioteket.

In­gång­ar

Bibliotekets huvudentré på Fabiansgatan är tillgänglig, liksom ingången till biblioteket från metrotunneln. Du når också biblioteket med hiss från Kajsaniemigatan.Om du behöver hjälp eller vägledning kan du ringa och anmäla din ankomst till vaktmästaren, tfn 050 3185411 eller 02941 23265 (Aleksandria), eller bibliotekets information, tfn 02941 23920.

Bib­li­o­te­kets kund­tjänst

Hela biblioteket är tillgängligt med rullstol. Om någon kund behöver hjälp på grund av något funktionshinder får hen vid behov personlig assistans. 

Bibliotekets kundtjänst finns nära ingången, och där finns stolar som är reserverade för kunder. Kundservicepersonalen har elbord som går att anpassa vid behov.

Återlämnings- och utlåningsautomaten är lågt placerad, och det är också en del av bibliotekets kioskdatorer.

Hjälp­me­del

På bibliotekets fjärde våning finns en förstorande läsapparat (rum 4044).

På bibliotekets sjätte våning finns ett läsrum med elbord (rum 6042).

His­sar­na

Biblioteket har “pratande” hissar som berättar vid vilken våning hissen stannar (på finska). 

Våningarna finns angivna i punktskrift bredvid hissknapparna.

To­a­let­ter

Det finns en tillgänglig toalett på varje våning. På informationstavlorna anges om de tillgängliga toaletterna är vänster- eller högerhänta. Toaletterna finns på samma ställe på varje våning.

Trap­pan

Trappan är mycket bred. Man kan också gå längs trappans inre kant. Trappstegens främre kant har en mörkare skåra som ökar kontrasten så att trappstegen syns bättre.

In­for­ma­tions­tav­lor och bib­li­o­te­kets info-tv

Informationstavlorna har med hjälp av höjd, kontrast och teckensnitt utformats så att informationen ska vara lätt att urskilja.

På tv-skärmarna som finns i biblioteket visas information om bibliotekets tjänster, var de finns och hur de är tillgängliga.

Ar­bets- och läs­plat­ser

I Kajsahuset finns olika typer av arbets- och läsplatser samt också stolar på olika höjder för kundernas olika behov.

På fjärde våningen runt den ovala ljusöppningen finns arbetsbord i ståhöjd.

Aku­stik

Man har ägnat särskild uppmärksamhet åt akustiken i biblioteket. I taket finns akustikplattor som dämpar ljud.

Be­lys­ning

Lamporna som är riktade i samma riktning som hyllorna bländar inte. Belysningen fungerar med rörelsesensor bland annat vid bokhyllorna och i toaletterna.

En del av arbets- och läsplatserna har läslampor.

De stora fönstren och glasytorna reflekterar inte ljus och bländar inte.

I biblioteket finns ett brandlarmsystem som både hörs och syns och som ger bibliotekets kunder instruktioner vid specialsituationer.

Bibliotekspersonalen är utbildad att i nödsituationer hjälpa kunder med funktionshinder.