Tillgänglighet i campusbiblioteket i Gumtäkt

Campusbiblioteket i Gumtäkt ligger på Campus Gumtäkt, i byggnaden Physicum. Ingången till biblioteket finns i Physicums entréhall.

Nära ingången till Physicum, på Gustaf Hällströms gata och Väinö Auers gata, finns hållplatser för bussarna 56 och 506 (3597).

Fler busshållplatser och en spårvagnshållplats finns ungefär 300 meter från Physicums huvudingång, på Gustav Vasas väg och Tavastvägen.

Campus Gumtäkt ligger på en kulle, så vägen till campus går i uppförsbacke både via Väinö Auers gata och via Pehr Kalms gata. Från Gustav Vasas väg kommer man till campus via en brant grusad gångväg med ledstång.

De närmaste parkeringsplatserna finns framför byggnaden på Väinö Auers gata och Gustaf Hällströms gata. Det finns inga parkeringsplatser som är markerade som tillgängliga.

Persontransporter till huvudingången är möjliga via Väinö Auers gata. Vid Gustaf Hällströms gata finns endast trappor utan ramp.

Physicums ingång är tillgänglig på gatunivå via Väinö Auers gata.

Det kan vara svårt att ta sig genom de två tunga ytterdörrarna. Om du behöver hjälp med dörrarna kan du kontakta vaktmästaren i entréhallen (tfn 02941 50722) eller campusbibliotekets kundtjänst (tfn 02941 50881) innan du kommer till biblioteket.

Bibliotekets huvudsakligen rymliga lokaler finns på två våningar. Hissen finns bredvid ingången till biblioteket.

Biblioteket har en tillgänglig toalett på övre våningen. Också i Physicums entréhall finns en tillgänglig toalett, till vänster efter ingången i anslutning till garderoben.

Kursböcker, annat material som lånas ut, bibliotekets kund- och lånetjänster samt utlånings- och återlämningsautomaterna finns på campusbibliotekets första våning. Man kan antingen stå eller sitta när man använder bibliotekskioskerna. I biblioteket finns multifunktionsskrivare för kopiering, utskrifter och skanning.

De datorer som kräver HU-användarnamn finns på standardhöga bord på båda våningarna. På övre våningen finns fyra elbord utan datorer.

Vi hjälper dig med att ta dig fram i biblioteket och med användningen av samlingarna och utrustningen.

Om Helkas webbtjänster inte är tillgängliga är det möjligt att förnya lån och reservera böcker per e-post, kirjasto@helsinki.fi, och telefon, 02941 50881.