Om Stationen

Redan under slutet av 1800-talet kom flera finländska naturforskare till Kilpisjärvi.

Efter slutet på andra världskriget blev professor Olavi Kalela från Helsingfors universitet intresserad av fjällämmelns vandring, och 1946 påbörjade han sorkforskning i Kilpisjärvi. Den biologiska stationen grundades 1963 på initiativ av Kalela, och den har sedan dess stått värd för forskare och studerande både från Helsingfors universitet och andra universitet i Finland och utomlands.