Bastubad

På Kilpisjärvi biologiska station finns två bastur som alla grupper som besöker stationen kan reservera.

I priset för studerandekurserna ingår två bastuturer i veckan i huvudbyggnadens bastu. En bastutur är alltid en timme lång.

Strandbastu

Strandbastun ligger på Kilpisjärvis strand. I den kan fem till sex personer bada bastu samtidigt. I bastun finns förutom själva bastun och tvättrummet också en stor dagligstuga och kök. Det finns också en brygga så att man kan ta sig ett dopp i sjön.

Den elektriska bastuugnen är påslagen högst fem timmar per kväll (en timme för uppvärmning och fyra timmar för bastubad). Tvättvattnet värms med ved. Bastubadarna måste själv sköta uppvärmningen av vatten. Det lönar sig att börja värma vattnet ungefär en timme innan den egna turen börjar.

På måndagar ska strandbastun torka och är därför stängd.

Huvudbyggnadens bastu

Bastun i huvudbyggnaden ligger i nedre våningen. Trapporna i entréhallen leder till bastun. Bastun värms upp med el och i den ryms högst fyra personer på en gång.

Man ska själv sätta på bastun ungefär 30 minuter innan den egna turen börjar.

Att boka bastutur

Strandbastun har två gemensamma turer i veckan klockan 20–22 för studerande och forskare. De gemensamma turerna har märkts ut i bokningslistan som finns på stationens anslagstavla.

Grupper kan boka turer redan när de bokar sin inkvartering, eller så kan de boka turer på den bokningslista som finns i stationens tambur.

Frågor?

Kontakta bio-kilpis@helsinki.fi