Praktiska anvisningar

Praktiska anvisningar för besökare

Dörrkod och upplåsning

Besökare får en dörrkod som de kan använda under sin vistelse. Ge inte ut dörrkoden till utomstående!

För upplåsning utanför arbetstid tas en avgift. Om du har låst dig ute, ring vid behov sekreterare Pirjo Hakala eller servicekoordinator Rauni Partanen.

Inkvartering och gäster

Använd alltid sängkläder i sängarna.

I det välutrustade kundköket finns också flera kylskåp och en frys. Skriv ditt namn på det du förvarar och glöm inte att ta med allt när du åker. Vänligen ta hänsyn till de andra besökarna när du använder kundköket.

Tystnad

Det ska vara tyst mellan 23.00 och 7.00. Vänligen använd inte ytterdörren i inkvarteringsflygeln under denna tid.

Allmän renlighet

  • Vänligen lämna skorna i tamburen.
  • Följ instruktionerna som finns i laboratorierna och de andra lokalerna.
  • Det är förbjudet att röka inomhus.

Sällskapsdjur

Det är förbjudet att ta med sällskapsdjur till stationen.

Nätverk och utskrifter

Du kan använda stationens nätverk med HUPnet- och Eduroam-användarnamn. Om du inte har inloggningsuppgifter får du dem i kontoret.

Stationens printer heter lye16229 och den finns i stationens entréhall. Man kan endast skriva ut från de datorer som finns i stationens bibliotek.

Bibliotek

Stationen har ett referensbibliotek som forskare och studerande får använda. Böckerna lånas inte ut. I biblioteket finns åtta datorer för gemensamt bruk.

Biblioteket är bredvid matsalen i huvudbyggnaden.

Gården

  • Undvik att röra dig utanför de vägar och stigar som finns på stationsområdet. Växtligheten på gårdsplanen ska skyddas.
  • Det är förbjudet att tälta på stationsområdet.
  • Lämna din bil på parkeringsplatsen vid huvudvägen.

Stationens post

I huvudbyggnaden finns en postlåda som töms vardagar klockan 13.00.