XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING i maj 2021

På grund av coronavirusepidemin hålls KäTu2021-symposiet helt på nätet på Helsingfors universitets Zoom-plattform. Universitetets IT-stöd finns tillgängligt under symposiet.

KäTu2021: ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING: FOKUS PÅ KVALITET  20–22.5.2021 på nätet

(Utbildningsevenemang för forskarstuderande 20.5.2021; det egentliga symposiet äger rum 21–22.5.2021.)

KäTu-symposiets tema år 2021 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

Skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast söndagen 14.2.2021.

Ytterligare information här.