KäTu2020 skjuts upp till våren 2021

(Updatedard 12.3.2020) Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu2020 ställs in på grund av coronavirusepidemin. Evenemanget skjuts upp till nästa år, och därmed arrangeras KäTu2021 vid Helsingfors universitet i april eller maj 2021.

Bästa kolleger

Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu2020 ställs in på grund av coronavirusepidemin. Evenemanget skjuts upp till nästa år, och därmed arrangeras KäTu2021 vid Helsingfors universitet i april eller maj 2021. Vi ger närmare information om programmet och praktiska arrangemang senare.

Vi beklagar de olägenheter som inställandet medför och hoppas att ni kan delta i KäTu2021.

Simo Määttä

ordförande för KäTu2020-arrangörskommittén