Language Regulation in Academia

Language Regulation in Academia-forskningsprojektet

Forskningsprojektet Language Regulation in Academia (eller LaRA, sv. "Språkreglering inom universitetsvärlden") undersöker olika former av språkreglering och relaterad praxis i universitetsmiljö, med särskild fokus på engelska. Språkreglering förstås i bred bemärkelse som alla de sätt som språkbrukare ingriper i och bevakar sitt eget och andras språkbruk. Denna typ av reglering visar sig t.ex. i hur språkbrukare korrigerar varandras språk i interaktion och i institutionella språkprinciper och språkguider.

Nyheter & händelser