Vårt team

Vem är vem i LaRA-projektet.
Anna Solin

Anna Solin, FD

Universitetslektor, docent i diskursstudier

Anna Solin är projektledaren för LaRA-projektet. Hon ansvarar för insamlingen av data gällande språkreglering och relaterad praxis inom universitetsförvaltning.

Läs mer om Annas forskningsprofil och publikationer: Anna Solins TUHAT-sida.

E-post: anna.solin@helsinki.fi

Niina Hynninen

Niina Hynninen, FD

Universitetslektor, postdoktor

Niina Hynninens fokus i LaRA-projektet ligger på hur forskare i olika discipliner reglerar vetenskapligt skrivande på engelska.

Läs mer om Niinas forskningsprofil och publikationer: Niina Hynninens TUHAT-sida.

E-post: niina.hynninen@helsinki.fi

Hanna-Mari Pienimäki

Hanna-Mari Pienimäki, FM

Doktorand

Hanna-Mari Pienimäki skriver sin doktorsavhandling som en del av LaRA-projektet. Hennes forskning undersöker hur språkexperter använder engelska och styr engelskt språkbruk i universitetsmiljö.

Läs mer om Hanna-Maris forskningsprofil och publikationer: Hanna-Mari Pienimäkis TUHAT-sida.

E-post: hanna-mari.pienimaki@helsinki.fi

Aleksandra Nyholm

Aleksandra Nyholm, FK

Magisterstuderande

Aleksandra Nyholm jobbar som forskningsassistent för LaRA-projektet.

E-post: aleksandra.nyholm@helsinki.fi

Internationell rådgivande styrelse

Professor Theresa Lillis, Open University, UK

Professor Sari Pietikäinen, Jyväskylä universitet, Finland

Professor Jennifer Jenkins, University of Southhampton, UK

Senior Lecturer Karin Tusting, Lancaster University, UK