Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Language Regulation in Academia (eller LaRA, sv.

“Språkreglering inom universitetsvärlden”) undersöker olika former av språkreglering och relaterad praxis i universitetsmiljö, med särskild fokus på engelska. Språkreglering förstås i bred bemärkelse som alla de sätt som språkbrukare ingriper i, bevakar eller styr sitt eget och andras språkbruk. Denna typ av reglering visar sig t.ex. i hur språkbrukare korrigerar varandras språk i interaktion och i institutionella språkprinciper och språkguider.

LaRA-projektet är särskilt intresserad av språkreglering på lokal nivå i både olika sammanhang och olika typer av språkbruk. Våra fallstudier undersöker bl.a. forskningsskrivande, universitetskommunikation och universitetsförvaltning. Dessutom tittar vi på olika toppstyrda regleringsmekanismer, såsom riktlinjer för språkbruk, språkpolicyer och språkkrav, samt hurdana språktjänster finns tillgängliga för personal.

Projektet finansieras av Konestiftelsen och hör till Helsingfors universitets avdelning för språk.

Ladda ner projektets integritetsmeddelande (tillgängligt på engelska och finska) nedan:Kontakta oss via e-post:

Anna Solin: anna.solin@helsinki.fi

Niina Hynninen: niina.hynninen@helsinki.fi

Hanna-Mari Pienimäki: hanna-mari.pienimaki@helsinki.fi

Du hittar oss i Forsthusets campusbyggnad i Kajsaniemi i centrala Helsingfors. Vår postadress är:

Avdelningen för språk

PB 24 (Unionsgatan 40)

00014 Helsingfors universitet

Finland