Sökes lärare inom grundläggande utbildningen som är intresserade av matematisk problemlösning!

Vår forskargrupp söker nu både svensk- och finskspråkiga lärare från hela Finland som intresserar sig för att utveckla material och metoder för att identifiera och stödja barns matematiska problemlösningsfärdigheter inom den grundläggande utbildningen.

Inom forskningsprojektet Framtidens problemlösare! är vår forskargrupp intresserade av barn och ungas matematiska problemlösning. Inom forskargruppen utvecklar vi material och metoder för att identifiera och stödja utvecklingen av barn och ungas matematiska problemlösningsfärdigheter. Utvecklingsarbetet påbörjas hösten 2022. En viktig del i utvecklingsarbetet är ett nära samarbete med lärare som undervisar barn och unga i olika årskurser.

Vår forskargrupp söker nu både svensk- och finskspråkiga lärare från hela Finland som intresserar sig för att utveckla material och metoder för att identifiera och stödja barns matematiska problemlösningsfärdigheter inom den grundläggande utbildningen. Lärarna får möjlighet att bidra med sina erfarenheter och tillsammans med forskargruppen utveckla material och metoder som främjar lärandet. Lärarna får även möjlighet att vara de första som prövar och använder materialen och metoderna i sitt arbete. Forskargruppen erbjuder möjligheten att ta del av nyaste forskningsrön och betydelsen av att identifiera och stödja barn och ungas matematiska problemlösningsfärdigheter.

Vad erbjuder vi?

-Vi ordnar minst en gång i månaden från Augusti 2022 workshopar på distans där vi:

  • Diskuterar hur undervisa matematisk problemlösning med forskningsbaserade metoder
  • Utvecklar ändamålsenliga bedömningsmaterial för identifiering av matematiska problemlösningsfärdigheter
  • Utvecklar effektiva metoder och lärarhandledning för hur undervisa och stödja matematiska problemlösningsfärdigheter

-Möjlighet att prövar och använder materialen och metoderna i sitt arbete.

-Möjlighet att fritt använda de material och metoder som utvecklas inom projektet

-Genom utprövning av material och metoder samlas in aktuell information om barn och ungas matematiska problemlösningsfärdigheter och hur effektiva materialen och metoderna är för att stödja utvecklingen av färdigheterna.

Visst vill du vara med och utveckla nya material och metoder för att identifiera och stödja utvecklingen av barns matematiska problemlösningsfärdigheter? Anmäl då ditt intresse genom att skicka e-post till oss (heidi.hellstrand@abo.fi). Intresseanmälningar kan göras nu direkt men möjlighet finns att komma med också under hösten 2022. Din intresseanmälan förbinder inte dig eller din klass till något i detta skede utan är enbart en första intresseanmälan.

Vi svarar även gärna på eventuella frågor!