Framtidens Problemlösare!

Inom projektet Framtidens problemlösare! utvecklas material och metoder för att identifiera och stödja barns matematiska problemlösningsfärdigheter.
Forskningens målsättning

Matematiska problemlösningsfärdigheter utgörs av en mängd viktiga färdigheter som våra barn och unga allt mer behöver i framtiden. Matematisk problemlösning handlar till stor del om att förhålla sig till, hantera, förstå och använda den information som vi möter för att lösa vardagsnära problem. Inom projektet Framtidens problemlösare! utvecklas material och metoder för att identifiera och stödja barns matematiska problemlösningsfärdigheter. I framtiden strävar vi efter att utveckla interaktiva och effektiva 3D-inlärningsvärldar som ger möjlighet till att utveckla och stärka matematiska problemlösningsfärdigheter.

Projektet Framtidens problemlösare! har som sin främsta målsättning att utveckla material och metoder för att identifiera och stödja utvecklingen av barns matematiska problemlösningsfärdigheter. Materialen utvecklas både på svenska och på finska. Utvecklingen av material och metoder bygger på aktuell forskning. Utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med lärare som bidrar med sina erfarenheter om att identifiera och stödja matematiska problemlösningsfärdigheter. Lärarna får möjlighet att vara de första som prövar och använder materialen och metoderna i sitt arbete.

Projektet strävar efter att i framtiden skapa en interaktiv, effektiv och tvåspråkig (svenska/finska) 3D-inlärningsvärld där barn och unga inom den grundläggande utbildningen kan utveckla och stärka sina färdigheter i att lösa vardagsnära matematiska problem i olika miljöer. 3D-inlärningsmiljöerna utvecklas så att innehållet är motiverande och differentierande, för att möta elevers individuella behov och förutsättningar. Inom projektet undersöks även vilka faktorer som inverkar på 3D-inlärningsmiljöernas effektivitet genom interventionsstudier med experiment- och kontrollgrupper. 

Projektet kopplar samman toppforskare i specialpedagogik, matematikens didaktik samt teknik vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo Akademi. Projektet leds av professor Pirjo Aunio och docent Anu Laine från Helsingfors universitet. 

Forskningens skeden

För tillfället söker forskargruppen lärare som är intresserade av problemlösning och att samarbeta kring att utveckla material och metoder som stödjer barn och ungas matematiska problemlösningsfärdigheter. Utvecklingsarbetet startar hösten 2022.

Forskningsgruppen har deltagit med sin idé i utmaningstävlingen Svenska folkskolans vänner (SFV) Start! – Innovationer för en jämlik framtid, där vi avancerade till en av de sex finalistlagen. Inom tävlingens accelerationsfas hösten 2021 utvecklades och piloterades den första 3D-inlärningsmiljön.

Forskningsgrupp

Helsingfors universitet

Pirjo Aunio

Anu Laine

Terhi Vessonen

Aalto-universitetet

Hannu Hyyppä

Juha Hyyppä

Åbo Akademi University

Heidi Hellstrand