Kontakt

Våra kontakt information kan vara upptäckat här.

Tutkimusryhmän johtaja

Toimi ja opi -tutkimus: Pitkittäistutkimuksen yhteyshenkilö

Toimi ja opi - tutkimus: Interventiotutkimuksen yhteyshenkilö

Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat! -projektin yhteyshenkilö