Forskningsassistent eller magisteravhandlingsskribent sökes inom Active Numeracy -forskningsgruppen

Forskningsassistent eller magisteravhandlingsskribent sökes för arbete med kartläggning av barns matematiska färdigheter inom Helsingfors universitets Active Numeracy -forskningsgruppen

Vi söker en forskningsassistent med uppgift att utveckla en svenskspråkig observationsblankett för kartläggning av barns tidiga matematiska färdigheter. Observationsblanketten utvecklas för svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik och data samlas in för att granska observationsblankettens tillförlitlighet. Till forskningsassistentens uppgifter hör att översätta observationsblanketten som publicerats på finska, till svenska, organisera datainsamlingen samt utföra preliminära analyser och rapportering av data. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med forskningsgruppen och en omfattande introduktion till arbetsuppgifterna ges.

Anställningen som forskningsassistent omfattar heltidsarbete för tre månader eller deltid för en längre period under 2024. Möjlighet finns att skriva en magisteravhandling på detta data, till exempel under handledning av professor Pirjo Aunio eller professor Fritjof Sahlström.

Kvalifikationer som krävs av den sökande:

  • Pågående fördjupade studier i specialpedagogik, pedagogik eller psykologi
  • Kunskaper om forskningsmetoder inom specialpedagogik eller pedagogik samt goda färdigheter i användning av de vanligaste statistikprogrammen (t.ex. Excel, SPSS, Jamovi eller R)
  • God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
  • God organisationsförmåga och noggrannhet
  • Erfarenhet av att arbeta med lärare
  • Flytande kunskaper i finska och svenska

Kunskaper som kommer att betraktas som en fördel:

  • kvantitativa forskningsmetoder
  • utveckling av barns matematiska och/eller kognitiva färdigheter samt inlärningssvårigheter

Sökande uppmanas att skicka in sin CV och motivationsbrev (max 1 A4-ark) till pirjo.aunio@helsinki.fi senast onsdag 31.1.2024 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta professor Pirjo Aunio, pirjo.aunio@helsinki.fi