SIB- och MIX-studier

Som en utsträckning av den österbottniska familjebaserade Botnia-studien genomförde under 1994-2005 SIB-och MIX-studier runtom i Finland.
SIB-STUDIEN

I SIB-studien, rekryterade vi familjer, i vilka två syskon hade typ 2 diabetes, via tidningsannonser och via diabetesskötare på vissa orter. (SIB är en förkortning av "sibling", som betyder syskon på engelska). Flera tillfälliga undersökningscentra öppnades (t.ex. i St Mickel, Villmanstrand, Björneborg) för att ta hand om undersökningarna. Numera sker uppföljningen av dessa familjer på samma sätt som andra Botniafamiljer ifall de kan komma till Helsingfors eller något annan Botnia-center.

MIX-STUDIEN

Typ 1 och typ 2 diabetes förekommer ofta i samma familjer. Frågan är om det delvis kan vara samma ärftliga faktorer bakom dessa diabetestyper?

År 2002 började vi rekrytera familjer med både typ 1 och typ 2 diabetes (= blandfamiljer, MIX-familjer) via tidningsannonser. Typ 2 diabetespatienter från dessa familjer har undersökts noggrant för insulinproduktion samt insulinkänslighet och diabeteskomplikationer. Graden av förkalkning av halspulsådern har också mätts med ultraljud (carotis ultraljud). Hastigheten av hur snabbt ändringarna progredierar evalueras med en 3-årsuppföljning.