SIB-studien

Som en utsträckning av den österbottniska familjebaserade Botnia-studien genomfördes under 1994-1997 en s.

k. SIB-studie runtom i Finland. Vi rekryterade familjer, i vilka två syskon hade typ 2 diabetes, via tidningsannonser och via diabetesskötare på vissa orter. (SIB är en förkortning av "sibling", som betyder syskon på engelska). Flera tillfälliga undersökningscentra öppnades (t.ex. i St Mickel, Villmanstrand, Björneborg) för att ta hand om undersökningarna. Numera sker uppföljningen av dessa familjer på samma sätt som andra Botniafamiljer ifall de kan komma till Helsingfors eller något annan Botnia-center.