Motionsinterventionstudien

I PPP-Botnia studien i Österbotten kunde vi konstatera att nästan 70 % av männen och 50 % av kvinnorna hade en dålig eller mycket dålig kondition utgående från ett 2 km:s gångtest.

Hos personer med dålig kondition kunde man ofta konstatera nedsatt sockertolerans och hög förekomst av det metabola syndromet, d.v.s störningar i blodfetter, bukfetma och stegrat blodtryck.

I denna interventionsstudie studerade vi effekten av ett 12 månaders träningsprogram på riskfaktorer för ämnesomsättningen och hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med dålig kondition. I studien deltog 291 personer. Hälften av deltagarna tränade i grupp (stavgång, vattengymnastik, muskelträning) två gånger i veckan under två månader. Den andra hälften, kontrollgruppen, fick individuell motionsrådgivning men tränade sedan på egen hand. Alla deltagare fyllde i en motionsdagbok.

Målet med undersökningen var att studera hur förändringar i kondition och motion påverkar olika metaboliska riskfaktorer och sockeromsättningen. Likaså vi undersökte om förekomsten av diabetes i släkten påverkar resultatet av träningen. En undergrupp av deltagarna i träningsgruppen var erbjuds en närmare undersökning av energiomsättningen i musklerna och inflytande av ärftliga faktorer. Med en nål tas ett litet prov i lokalbedövning från lårmuskeln och underhudsfettet före undersökningen start och efter ett års träning (muskelbiopsi). Från provbiten undersöks mängden och funktionen av äggviteämnen som är viktiga för energiomsättningen i muskeln.

Dessutom i interventionsstudien jämförde vi förbättringen i konditionsindex mellan deltagarna i träningsgruppen och de som tränar på egen hand (kontrollgruppen).

Deltagarna genomgått en undersökning som omfattade en glukosbelastning, blodprover för insulin, blodfetter och genetiska prover och en konditionstest (gångtest) före studiens start och efter 1, 2, 3 och 5 år. Likaså använde vi frågeformulär för att studera förändringar i livsstil och upplevd hälsa. Före träningen och vid 1-årskontroll följde vi även energiförbrukningen hos deltagarna genom att årligen registrera kroppsrörelser och pulsnivå under några dagar med en kombinerad accelerometer och pulsmätare (Actiheart).