MIX-studien

Typ 1 och typ 2 diabetes förekommer ofta i samma familjer.

Frågan är om det delvis kan vara samma ärftliga faktorer bakom dessa diabetestyper?

År 2002 började vi rekrytera familjer med både typ 1 och typ 2 diabetes (= blandfamiljer, MIX-familjer) via tidningsannonser. Typ 2 diabetespatienter från dessa familjer har undersökts noggrant för insulinproduktion samt insulinkänslighet och diabeteskomplikationer. Graden av förkalkning av halspulsådern har också mätts med ultraljud (carotis ultraljud). Hastigheten av hur snabbt ändringarna progredierar evalueras med en 3-årsuppföljning.