Internationellt forskningssamarbete

Botniaprojektet har många internationella samarbetspartners, bl.

a. inom följande forskningsprojekt:

  • DGI - Diabetes Genetics Initiative
  • GIANT – Genetic Investigation of Anthropometric traits
  • MAGIC- the Meta-Analyses of Glucose and Insulin-related traits Consortium
  • DIAGRAM (DIabetes Genetics Replication And Meta-analysis)

Dessutom har Botnia-studien varit med i flera EU-finansierade projekt genom åren. Mer information om EU-projekt på Administration, finansiering och organisationer -sidan.