Centra och personal
Botnia-projektet har tre centra i Finland (Helsingfors, Vasa och Jakobstad) och en i Malmö, Sverige.
HELSINGFORS

Studiedeltagares undersökningar och laboratorieverksamhet sker på Biomedicum Helsingfors, som ligger på Mejlans sjukhusområde.

Verksamheten i Helsingfors sker i anslutning till forskningsprogramsenheten (CAMM) och Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet, Folkhälsans Forskningscentrum och HUCS endokrinologiska kliniken.

Botnia-projektet är en del av Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025). Finlands Akademis spetsforskningsenheter är enheter som inom sitt eget forskningsområde representerar den internationella spetsnivån.

Personal

Tiinamaija Tuomi, MD, Docent

Forskningsledare

tiinamaija.tuomi@hus.fi

Tiinamaija Tuomi leder Botnia-projektet tillsammans med professor Leif Groop. Tiinamaija arbetar som avdelningschefsläkare vid avdelningen för endokrinologi, Helsingfors universitetssjukhus. Tiinamaija är gruppledare vid Folkhälsan Forskningscentrum och forskningsledare vid Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet.  Hon är även co-director vid ”Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025)” (FIMM 2018-2025).

Leif Groop, MD, Professor

Forskningsledare

Leif Groop är grundare och leder Botnia-projektet tilsammans med Tiinamaija Tuomi. Leif är professor emeritus i endokrinologi vid Lunds universitet och forskningsledare vid Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet.

Liisa Hakaste, MD, specialist i inre medicin och endokrinologi

Post doc forskare, Klinisk koordinator

liisa.hakaste@hus.fi

Liisa Hakaste disputerade vid Imperial College, London, Londons universitet. Liisa arbetar som post-doc-forskare och klinisk koordinator, speciellt intresserad i PPP-Botnia, hypoglycemia och fenotyper vid de nya diabetes-subgrupperna.

Jarno Kettunen, MD, PhD

Post doc forskare, Koordinator för FinnMody-projekt

jarno.kettunen@helsinki.fi

Jarno Kettunen är post doc forskare som koordinerar MODY relaterat PhD-projektet FinnMODY.

Mikko Lehtovirta, MD, PhD

Post doc forskare,  koordinator för Zinc- och iPSC-projekt

mikko.lehtovirta@helsinki.fi

I sin forskning, Mikko Lehtovirta fokuserar på metabola humana studier med individer och familjer med betoning på insulinmedierad glukosmetabolism i skelettmuskulatur och pankreatisk insulinsekretion.

Om Dwivedi, PhD

Post doc forskare

om.dwivedi@helsinki.fi

Vasudha Ahuja, MBBS, MPH, PhD

Postdoc forskare

vasudha.ahuja@helsinki.fi

Vasudha Ahuja är postdoctoral forskare vid Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik (CoECDG), FIMM. Vasudha fick sin PhD-examen I epidemiologi från universitetet I Pittsburgh, USA 2015. Under sin PhD, genomförde VAsudha forskning på etnisk skillnader mellan vita och japaner relaterade till typ 2 diabetes-markörer och subklinisk kardiovaskulär sjukdom. För närvarande, studerar Vasudha Ahuja noggrannheten vid glukosens egenskaper hos OGTT vid diagnostiserandet av typ 2-diabetes som en del av internationella multi-center-projekt.

Minna Harsunen, MD, specialist i barnsjukdomar

Post doc forskare

minna.harsunen@hus.fi

I sin forskning, fokuserar Minna Harsunen på karaktärisering av negativa autoantikroppar hos unga diabetespatienter och definiering av subgrupper inom typ 1-diabetes: evaluering av beta-cells-funktionen och progressionen  av insulinbrist och genetisk karaktärisering av patienter inom FinnMODY-projektet. Hon arbetar även med att undersöka betydelsen av en mild pankreatit hos patogenesen vid typ 1-diabetes.

Iiro Karhiaho, ML

Doctorand

iiro.karhiaho@hus.fi

Paula Kokko, laboratorieskötare

Laboratoriechef

paula.kokko@hus.fi

Paula Kokko arbetar som laboratoriechef inom Botnia-studien. Hon koordinerar de olika Botniacentrumens laboratoriearbete, provhantering och logistik från Helsingfors.

Laura Impivaara, MSSc

Forskningsadministratör

ext-laura.impivaara@hus.fi

Laura Impivaara arbetar med olika uppgifter vid forskningadministration, såsom assistera vid anslagsansökningar, tillstånd (etiska tillstånd, studietillstånd), datainsamling och ansökningar från myndigheter. Hon är även ansvarig för HR-frågor inom gruppen och ekonomisk projekt management.

Anu Karhu,  sjukskötare

Forskningsskötare

anu.karhu@hus.fi

Anu Karhu arbetar som forskningssköterska vid Botniacentret i Helsingfors. Hon är ansvarig för rekryteringen av studiedeltagare och besök speciellt inom FinnMody-projekt i Helsingfors.

Medicine studerander, forskningsassistanter:

Peik Pietilä, B.M.

Aino Hakkila, B.M.

Emmi Saksela, Med. stud., Forskningsassistent

Elias Mattila, Med. stud., Forskningsassistent

Botnia-projektet i Helsingfors

Studiedeltagare:

Klinisk Forskningsavdelning

Biomedicum 2U, D102a
Stockholmsgatan 8
00290 Helsingfors

Tel: +358 504279783
botnia.tutkimus@hus.fi

Kansli och laboratorie:

Biomedicum 1, C422b
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

Tel: +358 504287811
ext-laura.impivaara@hus.fi 

VASA

Botnia-projektet har utrymmen vid diabetesenheten i Österbotten på Dammbrunnsvägen. Österbottens välfärdsområde har ett aktivt samarbete med Botnia studien.

Personal

Kaj Lahti, ML, specialist i inre medicin

Överläkare, Ansvarig läkare vid Botnia-studien i Vasa

kaj.lahti@ovph.fi

Kaj Lahti arbetar som överläkare vid Diabetesenheten i Österbotten och är en ansvarig läkare för Botnia-projektet i Vasa.

Annemari Käräjämäki, ML, specialist i allmänmedicin

annemari.karajamaki@ovph.fi

Annemari Käräjämäki arbetar som överläkare vid Vasa centralsjukhuset och som diabetesläkäre vid Diabetesenheten i Österbotten. Hon är ansvarig för Diabetesregistret i Vasa (DIREVA) och är doktorand vid Helsingfors universitet. I sin forskning, fokuserar Annemari på de nya diabetes-subgrupperna och komplikationer i samband med dem.

Britt Stolpe, laboratorieskötare

Forskningskötare

britt.stolpe@ovph.fi 

Britt Stolpe arbetar som forskningsskötare vid Botniacentret i Vasa. Hon är ansvarig för provhantering, rekrytering av studiedeltagare och studie-besök speciellt för PPP Botnia och PPP trio-projektet i Vasa.

Matleena Lamminaho, sjukskötare

Forskningskötare

matleena.lamminaho@ovph.fi

Matleena Lamminaho arbetar som forskningsskötare vid Botniacentret i Vasa. Hon är ansvarig för provhantering, rekrytering av studiedeltagare och studie-besök speciellt för Direva och PPP Botnia-projektet i Vasa.

Diabetesskötare:

Sonja Paulaharju

Gunilla Nyman-Klavus

Botnia-projektet i Vasa

Dammbrunnsvägen 4, Byggnad 2,  2. våning
65100 Vasa

Tel: +358 6 325 1732

JAKOBSTAD

Botnia-projektet i Jakobstad verkar i dag i Folkhälsans utrymmen i Östanlid sjukhus.

Personal

Bo Isomaa, MD, PhD

Diabetesläkare vid Botnia-studien i Jakobstad

bo.isomaa@folkhalsan.fi

Bo Isomaa fungerar som läkare vid Botnia-centret i Jakobstad. Tidigare koordinator för PPP-Botnia studien och motionsstudien i Österbotten.

Leena Sarelin, laboratorieskötare

Forskningsskötare

leena.sarelin@folkhalsan.fi 

Leena Sarelin arbetar som forskningsskötare vid Botniacentret i Jakobstad. Hon är ansvarig för provhantering, rekrytering av studiedeltagare och studie-besök speciellt för PPP Botnia- och Zinc-projektet i Jakobstad.

Arja Nordström, laboratorieskötare

Forskningsskötare

Botnia-projektet i Jakobstad

Folkhälsan Östanlid
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Tel: +358 6 7247998

NÄRPES

Botnia-projektet startade 1990 i Närpes i samarbete med Närpes hälsocentralen. Verksamheten av Botnia-centret i Närpes slutade i oktober 2020, när forskningsskötaren blev pensionerad, men vi kommer att fortsätta samarbete med hälsocentralen och möjligen genomföra tillfälliga undersökningar i deras utrymmen.

Vi ber studiedeltagare att ta kontakt med Botnia-centret i Vasa eller i Helsingfors.

MALMÖ

En del av genetiska analyser inom Botnia-projektet sker i Malmö. Verksamheten är förlagd till Clinical Research Centre vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Botnia studien samarbetar med  Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC).

Botnia-studien i Malmö:

Clinical Research Centre

Jan Waldenströms gata 35, 91:12
Skåne University Hospital Malmö
SE-205 02 MALMÖ

Administratör:

Ulrika Blom-Nilsson
Tel: +46 40 39 12 01
Ulrika.Blom-Nilsson@med.lu.se