Centra och personal

Botnia-projektet har två centra i Finland (Helsingfors och Vasa) och en i Malmö, Sverige.
HELSINGFORS

Studiedeltagares undersökningar och laboratorieverksamhet sker på Biomedicum Helsingfors, som ligger på Mejlans sjukhusområde.

Verksamheten i Helsingfors sker i anslutning till forskningsprogramsenheten (CAMM) och Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet, Folkhälsans Forskningscentrum och HUCS endokrinologiska kliniken.

Botnia-projektet är en del av Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025). Finlands Akademis spetsforskningsenheter är enheter som inom sitt eget forskningsområde representerar den internationella spetsnivån.

Personal

Tiinamaija Tuomi, MD, Docent

Forskningsledare

tiinamaija.tuomi(at)hus.fi

Tiinamaija Tuomi leder Botnia-projektet tillsammans med professor Leif Groop. Tiinamaija arbetar som avdelningschefsläkare vid avdelningen för endokrinologi, Helsingfors universitetssjukhus. Tiinamaija är gruppledare vid Folkhälsan Forskningscentrum och forskningsledare vid Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet.  Hon är även co-director vid ”Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025)” (FIMM 2018-2025).

Liisa Hakaste, MD, specialist i inre medicin och endokrinologi

Post doc forskare, Klinisk koordinator

liisa.hakaste(at)hus.fi

Liisa Hakaste disputerade vid Imperial College, London, Londons universitet. Liisa arbetar som post-doc-forskare och klinisk koordinator, speciellt intresserad i PPP-Botnia, hypoglycemia och fenotyper vid de nya diabetes-subgrupperna.

Jarno Kettunen, MD, PhD

Post doc forskare, Koordinator för FinnMody-projekt

jarno.kettunen(at)helsinki.fi

Jarno Kettunen är post doc forskare som koordinerar MODY relaterat PhD-projektet FinnMODY.

Minna Harsunen, MD, PhD, pediatriker

Post doc forskare, Koordinator för FinnMody-projekt

minna.harsunen(at)helsinki.fi

Minna Harsunen är post doc forskare som koordinerar MODY relaterat PhD-projektet FinnMODY.

Mikko Lehtovirta, MD, PhD

Post doc forskare,  koordinator för Zinc- och iPSC-projekt

mikko.lehtovirta(at)helsinki.fi

I sin forskning, Mikko Lehtovirta fokuserar på metabola humana studier med individer och familjer med betoning på insulinmedierad glukosmetabolism i skelettmuskulatur och pankreatisk insulinsekretion.

Om Dwivedi, PhD

Post doc forskare

om.dwivedi(at)helsinki.fi

Iiro Karhiaho, ML

Doktorand

iiro.karhiaho(at)hus.fi

Liisa Kullamaa, ML

Tohtorikoulutettava

liisa.kullamaa(at)hus.fi 

Paula Kokko, laboratorieskötare

Laboratoriechef

paula.kokko(at)hus.fi

Paula Kokko arbetar som laboratoriechef inom Botnia-studien. Hon koordinerar de olika Botniacentrumens laboratoriearbete, provhantering och logistik från Helsingfors.

Susanna Saarinen, laboratorieskötare

Laboratorie assistant

ext-susanna.saarinen(at)hus.fi 

Laura Impivaara, MSSc

Forskningsadministratör

ext-laura.impivaara(at)hus.fi

Laura Impivaara arbetar med olika uppgifter vid forskningadministration, såsom assistera vid anslagsansökningar, tillstånd (etiska tillstånd, studietillstånd), datainsamling och ansökningar från myndigheter. Hon är även ansvarig för HR-frågor inom gruppen och ekonomisk projekt management.

Anu Karhu,  sjukskötare

Forskningsskötare

anu.karhu(at)hus.fi

Anu Karhu arbetar som forskningssköterska vid Botniacentret i Helsingfors. Hon är ansvarig för rekryteringen av studiedeltagare och besök speciellt inom FinnMody-projekt i Helsingfors.

Hanna Pihlajamäki,  sjukskötare

Forskningsskötare

hanna.pihlajamaki(at)hus.fi

Hanna Pihöajamäki arbetar som forskningssköterska vid Botniacentret i Helsingfors. Hon är ansvarig för rekryteringen av studiedeltagare och besök speciellt inom FLD-projekt i Helsingfors.

Medicine studerander, forskningsassistanter:

Elias Mattila, Med. stud., Forskningsassistent

Sofia Idänpään-Heikkilä, Med. stud., Forskningsassistent

Inka Ouabdesselam, Med. stud., Forskningsassistent

Kalle Suontausta, Med. stud., Forskningsassistent

Kerttu Eronen, Med. stud., Forskningsassistent

Peik Pietilä, B.M.

Aino Hakkila, B.M.

Botnia-projektet i Helsingfors

Studiedeltagare:

Klinisk Forskningsavdelning

Biomedicum 2U, D102a

Stockholmsgatan 8

00290 Helsingfors

Tel: +358 504279783

botnia.tutkimus(at)hus.fi

Kansli och laboratorie:

Biomedicum 1, C422b

Haartmansgatan 8

00290 Helsingfors

Tel: +358 504287811

ext-laura.impivaara(at)hus.fi 

VASA

Botnia-projektet har utrymmen vid diabetesenheten i Österbotten på Dammbrunnsvägen. Österbottens välfärdsområde har ett aktivt samarbete med Botnia studien.

Personal

Kaj Lahti, ML, specialist i inre medicin

Överläkare, Ansvarig läkare vid Botnia-studien i Vasa

kaj.lahti(at)ovph.fi

Kaj Lahti arbetar som överläkare vid Diabetesenheten i Österbotten och är en ansvarig läkare för Botnia-projektet i Vasa.

Annemari Käräjämäki, ML, specialist i allmänmedicin

annemari.karajamaki(at)ovph.fi

Annemari Käräjämäki arbetar som överläkare vid Vasa centralsjukhuset och som diabetesläkäre vid Diabetesenheten i Österbotten. Hon är ansvarig för Diabetesregistret i Vasa (DIREVA) och är doktorand vid Helsingfors universitet. I sin forskning, fokuserar Annemari på de nya diabetes-subgrupperna och komplikationer i samband med dem.

Matleena Lamminaho, sjukskötare

Forskningskötare

matleena.lamminaho(at)ovph.fi

Matleena Lamminaho arbetar som forskningsskötare vid Botniacentret i Vasa. Hon är ansvarig för provhantering, rekrytering av studiedeltagare och studie-besök speciellt för Direva och PPP Botnia-projektet i Vasa.

Linda Sjölund, sjukskötare

Forskningskötare

linda.sjolund(at)ovph.fi

Linda Sjölund arbetar som forskningsskötare vid Botniacentret i Vasa. Hon är ansvarig för provhantering, rekrytering av studiedeltagare och studie-besök speciellt för Direva-projektet i Vasa.

Diabetesskötare:

Sonja Paulaharju

Gunilla Nyman-Klavus

Botnia-projektet i Vasa

Dammbrunnsvägen 4, Byggnad 2,  2. våning

65100 Vasa

Tel: 040 764 8733

JAKOBSTAD

Botnia-projektet i Jakobstad verkade i Folkhälsans Östanlid sjukhus i cirka 30 år.

Verksamheten av Botnia-centret i Jakobstad slutade i april 2023, när forskningsskötaren blev pensionerad, men vi kommer att fortsätta samarbete med hälsocentralen.

Vi ber studiedeltagare att ta kontakt med Botnia-centret i Vasa eller i Helsingfors.

NÄRPES

Botnia-projektet startade 1990 i Närpes i samarbete med Närpes hälsocentralen. Verksamheten av Botnia-centret i Närpes slutade i oktober 2020, när forskningsskötaren blev pensionerad, men vi kommer att fortsätta samarbete med hälsocentralen och möjligen genomföra tillfälliga undersökningar i deras utrymmen.

Vi ber studiedeltagare att ta kontakt med Botnia-centret i Vasa eller i Helsingfors.

MALMÖ

En del av genetiska analyser inom Botnia-projektet sker i Malmö. Verksamheten är förlagd till Clinical Research Centre vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Botnia studien samarbetar med  Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC).

Botnia-studien i Malmö:

Clinical Research Centre

Jan Waldenströms gata 35, 91:12

Skåne University Hospital Malmö

SE-205 02 MALMÖ

Administratör:

Ulrika Blom-Nilsson

Tel: +46 40 39 12 01

Ulrika.Blom-Nilsson(at)med.lu.se