Aktuellt

.
Studia Generalia: Folkhälsans öppen föreläsning om genetik på Torsdagen den 31 oktober 2019

Torsdagen den 31 oktober klockan 18-20 ordnar Folkhälsan en öppen föreläsning om genetik i Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 i Helsingfors. Botnia-studiens forskningsledare Tiinamaija Tuomi och Peter Hackman från Folkhälsans forskningscentrum, presenterar aktuell forskning inom området på ett lättfattligt sätt. Som ordförande fungerar professor Juha Kere.

Man kan följa med Studia Generalia-föreläsningen på plats i Helsingfors eller via nätet.

Anmäl dig till föreläsningen på Folkhälsans websidan. Föreläsningen sänds även direkt på webben.

 

Stiftelsen för Diabetesforskning har beviljat ett tvåårigt stort stipendium till Botnia-studien

Tiinamaija Tuomi fick ett tvåårigt stipendium på 69 000 euro för Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesregister (DIREVA) uppföljningsstudie som undersöker hur en ny indelningen av diabetes där diabetes indelas i fem kategorieri (en studie publiceras under våren 2018) bibehålls när sjukdomen fortskrider. Studien följer upp personer med diabetes som ingår i diabetesregistret i Vasa sjukvårdsdistrikt, bland annat med enkäter och laboratorieundersökningar.

År 2019 fick Stiftelsen för Diabetesforskning in sammanlagt 110 stipendieansökningar och beviljat sammanlagt 24 stipendier: tre tvååriga stipendier till betydande forskningsprojekt, tolv ettåriga projektstipendier och nio personliga stipendier eller arbetsstipendier. Det totala stipendiebeloppet är 550 000 euro.

För mer information, vänligen besök Stiftelsen för Diabetesforsknings websidan.

 

PPP Botnia studien - den andra uppföljningen

Den andra uppföljningen startade 2018 och är pågående. År 2021 börjar vi bjuda in nya 18-29 åriga studiedeltagare, som slumpmässigt har valts ut ur befolkningsregistret.

För mer information av PPP Botnia studien, besök PPP Botnia projektsidan.

 

2018

FinnMODY-studien bjuder in alla MODY och MIDD-patienter i Finland att delta!

FinnMODY-studien har flera olika mål:

1) Hur ofta förekommande är MODY- och MIDD-diabetes i Finland?

2) Hur skiljer sig MODY och MIDD diabetes från vanligare former av diabetes, särskilt i relation till diabetiska komplikationer?

3) Vilka övriga funktioner karaktäriserar MODY?

Intresserad? Vänligen besök FinnMody projektsidan för mer information.

 

Vår nya studie presenterar fem olika typer av diabetes

Vår nya studie, publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology, presenterar en helt ny indelning av diabetessjukdomarna där diabetes indelas i fem kategorier i stället för två. Den nya diagnosindelningen ökar möjligheten att förutse risk för allvarliga följdsjukdomar och ge förslag på behandling.

Studien baserar sig på forskningsprojektet ANDIS i södra Sverige, två andra material från Sverige och DIREVA-registret (diabetesregistret i Vasa).

Pressmeddelandet på Helsingfors Universitets websida.