Tuomas Lilius, docent i farmakologi, berikar fakulteten med sin omfattande erfarenhet av läkemedel och forskning om giftiga ämnen

Spjutspetsen i Lilius forskning är en farmakologisk undersökning av hjärnans reningssystem vid uppkomst och behandling av encefalopatiska sjukdomar och vid transport av läkemedel till hjärnan.

Farmaceutiska fakulteten fick förstärkning i början av året då Tuomas Lilius utnämndes till biträdande professor i farmakologi och klinisk toxikologi.

Lilius huvudtjänst är överläkare vid HUS riksomfattande Giftinformationscentral och han har en bred erfarenhet av läkemedlens effekter och forskning i giftiga ämnen. Giftinformationscentralen och Teratologiska informationstjänsten sysselsätter omkring 15 farmaceuter. 

– Min koppling till HUS möjliggör ett smidigt samarbete med Giftinformationscentralen och en effektiv användning av centralens data för forskning, säger Lilius.

Lilius är specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling och docent i farmakologi. För närvarande är han den enda forskare och lärare vid fakulteten som har läkarbakgrund vilket framhäver hans betydelse vid fakulteten. 

Lilius forskning präglas av ett translationellt tillvägagångssätt, vilket å ena sidan innebär att forskningen överförs från laboratoriet till klinisk praxis och å andra sidan att klinikernas forskningsfrågor besvaras genom grundforskning. Lilius bedriver mångsidig forskning inom farmakologi, från experimentell grundforskning till kliniska läkemedelsprövningar. 

I sin doktorsavhandling från 2014 undersökte Lilius smärtbehandling med hjälp av opioider och hur nya läkemedel kan förebygga tolerans mot opioider.

– Jag hoppas kunna bidra med kunskap till Helsingfors universitet när det gäller farmakologi, klinisk farmakologi och klinisk toxikologi, säger den nya biträdande professorn.   

 

Forskargruppen är specialiserade på läkemedelsintervention i cerebrospinalvätskans cirkulation

Under åren 2017–2020 arbetade Lilius som forskare vid den danska professorn Maiken Nederlandgaards laboratorium. Nedergaard är känd för att ha upptäckt hjärnans glymfatiska system. 

Spjutspetsen inom Lilius egen forskningsgrupp Translational neuropharmacology är fokuset på det glymfatiska systemets farmakologi.

Gruppen har särskilt undersökt det glymfatiska systemets neurofarmakokologi och smärtstillande medels verkningsmekanismer samt samverkningar. Gruppens senaste forskningsobjekt är frågor om klinisk toxikologi, som kan undersökas med hjälp av data från Giftinformationscentralen.

Det glymfatiska systemet är hjärnans eget reningsverk som gör det möjligt för hjärn- och ryggmärgsvätskan att strömma in i hjärnvävnaden och skölja bort de slaggprodukter som samlats i hjärnan. Reningsmekanismen fungerar bäst vid djup sömn, men verksamheten kan även påverkas med läkemedel. Slaggprodukter som samlats i hjärnan försvårar hjärnans funktion och kan på längre sikt orsaka degenerativa hjärnsjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 

– Att ryggmärgsvätskan flödar in i hjärnan intill de cerebrala artärerna ger möjligheter att på ett effektivare sätt transportera läkemedel till hjärnan, förklarar Lilius.

 Den tvärvetenskapliga forskargruppen består av forskare och studenter som är specialiserade på läkemedelsintervention i cerebrospinalvätskans cirkulation. 

Utöver den farmakologiska forskningen i det glymfatiska systemet strävar gruppen särskilt efter att främja individuell läkemedelsbehandling av smärta och akuta förgiftningar genom att utveckla bland annat en realtidsmätare för koncentrationsbestämning av läkemedel.

– Vi undersöker även läkemedelsinteraktioner, vilket bidrar till att optimera behandlingens effektivitet och trygghet, berättar Lilius. 

 

Föräldrapusslet: att skapa balans mellan arbete, hobbyer och familjeliv 

Lilius ägnar en stor del av sin fritid åt familjen. Rollen som pappa innebär i praktiken en ekvation av att "skjutsa, uppmuntra och betala”, eftersom familjen har barn som är 4 och 5 år gamla. 

– Min fru är också forskarläkare och vi gillar att sparra varandra med kluriga frågor med anknytning till medicinsk forskning, säger Lilius. 

Om morgnarna kan man möta Lilius på gymmet. Till hans intressen hör även löpning och skidåkning.

– När jag var yngre spelade jag trumpet, och jag önskar att det fanns mer tid för hobbyn igen. En av mina mer ovanligare intressen är flygning, berättar han.

 

Kontakt