Professor Jari Yli-Kauhaluoma har valts till dekanus för Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakultetens fakultetsråd beslutade om valet av dekanus vid sitt möte den 14 november 2023. Dekanus femåriga mandatperiod börjar den 1 januari 2024.

Befattningen som dekanus tillsattes genom en öppen utlysning som pågick 20.9–18.10.2023.

– Jag är glad och tacksam. Vår fakultet är en internationell gemenskap med god stämning som ser mot framtiden. Vi förmedlar forskningsbaserad undervisning och vårt arbete grundar sig på gedigen farmaceutisk forskning. Jag fick goda lärdomar för de kommande fem åren när jag skötte uppgiften som fakultetens dekanus i nästan två års tid. Samtidigt lärde jag känna vår alma maters förvaltning och verksamhet, samt mina dekankolleger, reflekterar Yli-Kauhaluoma.

– Framtidsutsikterna ser ljusa ut för Farmaceutiska fakulteten, eftersom vi genast i januari 2024 kommer att få jobba tillsammans med vår fakultets första arbetslivsprofessorer inom områdena läkemedelsförsörjning och försörjningsberedskap samt läkemedelsutveckling. Världens första professor i hållbar farmaci torde också inleda sitt arbete under nästa år. Jag tror också att tillgången till undervisning som är oberoende av tid och plats kommer att utvecklas och innovationsverksamheten som härstammar från vår forskning kommer att öka i framtiden. Studenterna och personalen vid vår fakultet är fantastiska och det är väldigt trevligt att arbeta med dem, berättar Yli-Kauhaluoma.