Jobb på FinPharma: universitetsforskare Tatu Lajunen

För Tatu Lajunen som ska återvända från Japan är Vik i Helsingfors välbekant – senast jobbade han på campus 2019. Det nya arbetet med målstyrning av biologiska läkemedel med hjälp av nanopartiklar börjar i april 2021.

Tatu Lajunen, som för närvarande är biträdande professor vid det farmaceutiska universitetet i Tokyo, har i många års tid kombinerat Finland med Japan. När han studerade vid Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet, läste han samtidigt japanska vid universitetets dåvarande språkcentrum.

– Efter att jag tagit min provisorsexamen ansökte jag om och fick, tack vare professor Arto Urttis kontakter, åka till Japan som forskare på viss tid vid läkemedelsbolaget Sante. Efter en period inom industrin ville jag emellertid gå vidare inom den akademiska forskningen och blev därför doktorand här efter ett kort besök i Finland. Sammanlagt har jag redan tillbringat över fem år i perioder i Japan, konstaterar Tatu Lajunen.

För närvarande undersöker han läkemedelsbärare i nanostorlek. Med dessa kan man styra ett läkemedels verkan till något visst ställe och minska läkemedlets biverkningar. Läkemedelsbärare består av liposomer, det vill säga påsar som omges av ett lipiddubbelskikt. Läkemedlet inuti dem frisätts genom att man riktar aktiverande nära-infraröd strålning mot dem. För närvarande fokuserar Lajunens forskning på celltester och djurförsök inom cancermedicinen.

Hjälp av biologiska läkemedel och nanopartiklar för ögonbehandlingar

Efter att Tatu Lajunen återvänt till Finland och FinPharma tänker han undersöka hur man kan styra biologiska läkemedel med nanopartiklar. Biologiska läkemedel är en effektiv behandlingsform, och andelen sådana läkemedel har blivit allt viktigare bland de nya läkemedlen som kommer ut på marknaden. Det finns emellertid fortfarande många svårigheter i att få de biologiska läkemedlen inriktade till rätt verkningsställe. De största utmaningarna handlar särskilt om att rikta mediciner in i celler och om man vill styra läkemedel till skyddade organ, såsom ögat eller det centrala nervsystemet.

– Jag är särskilt intresserad av ögonsjukdomar och de olika beläggningar och aktiveringsmetoder som kan användas i ögonmediciner. Ögonsjukdomar blir ett växande problem när befolkningen åldras. Det leder till avsevärda minskningar i livskvaliteten och till samhällsekonomiska kostnader (hundratals miljoner euro varje år i Finland). Om effektiv behandling kunde uppnås med en avancerad läkemedelsbärare, skulle det ge betydande lindring för patienterna.

Tatu Lajunen tänker i sin forskning dessutom kombinera cellprov i flödesceller, vilka kunde användas för att simulera djurförsök och människokroppen. Med hjälp av simulering hoppas han kunna ta fram reproducerbara men med tanke på kroppen relevanta forskningsdata utan omfattande användning av försöksdjur.

De finländska forskningscentrens och universitetens smidiga samspel är en inspirationskälla

Den explosionsartade ökningen i forskningen på avancerade biologiska läkemedel och den växande förståelsen om deras betydelse har enligt Tatu Lajunen varit glädjande de senaste åren.
– I Finland finns det många lovande initiativ på området, och jag tror att Finland också i ett internationellt perspektiv uppnår en mycket hög nivå. Särskilt inspireras jag av de finländska forskningscentrens och universitetens smidiga samspel och sätt att utnyttja sina olika styrkor. Vanligtvis låter man inte byråkratin sätta käppar i hjulen för intressanta samarbetsprojekt, och jag tror att det att man utnyttjar resurserna är rationellt på det finländska forskningsfältet.

Tatu Lajunen hoppas att den medieuppmärksamhet som coronapandemin skapat ska främja uppskattningen för vetenskapen.

– Händelserna under det här året har visat att redan en så liten faktor som undermålig hygien på ett djurtorg kan få världsomspännande konsekvenser. Det här är något vi måste förbereda oss på även i framtiden. Den pågående pandemin har i mitt tycke lyft fram vikten av vetenskapligt, rationellt tänkande och trovärdig forskning. Läkemedelsforskningen handlar inte bara om färgglada provrörsvätskor och avancerade apparater som säger ”pling!”, utan om utveckling i små steg och stora kliv i strävan mot ett friskare liv, konstaterar Lajunen.

Tatu Lajunen kommer att börja arbeta som universitetsforskare vid FinPharma i början av april 2021. I Helsingfors ska han att inrätta sig vid Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper. I Helsingfors kommer hans forskning alltså främst att anknyta till projekt kring nanopartikelbaserad läkemedelsavgivning, vilka ska bedrivas tillsammans med den nya professorn Timo Laaksonen, och därigenom till inrättandet av en egen forskningsgrupp.

I Kuopio kommer Tatu Lajunen främst att fokusera på ögonbehandlingar och de djurförsöksmodeller som gruppen utvecklat. Särskilt betonas farmakokinetik i studien.