Att arbeta på FinPharma: universitetsforskare Piia Kokkonen

Universitetsforskare Piia Kokkonen började som första forskare på FinPharma i december 2019. Hennes specialiteter är datorbaserad läkemedelsutveckling och RNA-molekylsimulering.

Universitetsforskare Piia Kokkonen på FinPharma har haft lätt att anpassa sig till rekommendationerna om distansarbete på grund av coronavirusepidemin.

– I praktiken utför jag allt mitt arbete på datorn, så mig passar det utmärkt att arbeta på distans, säger Kokkonen som arbetar vid Östra Finlands universitet i Kuopio.

Piia Kokkonen började som första forskare på FinPharma redan i december 2019 och har koncentrerat sig på att utveckla läkemedelssubstanser som förväntas ha liknande effekter som korta RNA-sekvenser. Korta RNA-sekvenser används inom genetisk terapi för att antingen öka eller minska mängden av vissa proteiner.

I sitt arbete kombinerar Piia Kokkonen datorbaserad läkemedelsplanering och RNA-molekylsimulering.

– Temana tangerar inte varandra i sig, med det finns historiska orsaker till varför jag arbetar med just detta. Seppo Ylä-Herttuala som forskar i blodkärlens tillväxtfaktorer fick en idé: om man kunde minska tillväxtfaktorernas produktion i samband med cancer, så skulle tumören inte kunna få de extra blodkärl att växa som den behöver för sin funktion. Å andra sidan skulle det vara bra om man kunde stimulera tillväxten av nya blodkärl efter en hjärtinfarkt.

Kokkonen utbildade sig först till provisor vid Östra-Finlands universitet, och när vi frågar henne hur hon kom in på sin specialitet, svarar hon med ett skratt.

– Det var kanske av en slump. Jag var egentligen ingen datanörd, och jag minns att när jag skulle välja ämne för min gradu så bara gick det så att jag fick en modelleringsuppgift, berättar hon om sina första steg inom simulering.

Piia Kokkonen disputerade 2015 om läkemedelsutveckling och sirtuiner. Efter det åkte hon till Tjeckien för att studera grunderna i molekyldynamik och modellering av enzymer. Numera använder hon i sitt arbete alla metoder för datorbaserad läkemedelsdesign, allt från molekylär dockning och simulering till enkla kvantmekaniska beräkningar.

– Det som fascinerar mig i det här jobbet är nya resultat. Jag får bevittna sådant som ingen annan kanske har sett tidigare, säger Kokkonen.

Molecular modeling and drug design forskningsgrupp