XVIII SYMPOSIET OM FORSKNING I ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING KäTu2020

8.10.2019
KäTu-symposiets tema år 2020 är Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

KäTu-symposierna har redan i sjutton års tid samlat talare och åhörare som är intresserade av översättning och tolkning: översättare och tolkar inom talade språk och teckenspråk samt forskare, lärare, studenter och forskarstuderande i översättning och tolkning. Symposiet arrangeras turvis av de universitet som utbildar översättare och tolkar i Finland tillsammans med sektionen för lärare och forskare inom Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF). År 2020 arrangeras symposiet vid Helsingfors universitet som nu är värd för fjärde gången.

Skicka in förslag till teman för workshoppar och temasektioner senast fredagen 15.11.2019. Förslag till temasektioner ska även innehålla rubrikerna på de föredrag som ingår i sektionen. Skicka in förslag till sektionsföredrag och postrar senast fredagen 17.1.2020. Mer information på KäTu-symposiets webbsidor.