YESLAB - kliinisen mikrobiologian laboratorio

Bakteeridiagnostiikkaa seura- ja harraste-eläimille

Yliopistollisen eläinsairaalan yhteydessä toimii kliinisen mikrobiologian laboratorio, jossa tutkitaan seura- ja harrastuseläinten bakteriologisia näytteitä. Laboratorio palvelee sekä Yliopistollista eläinsairaalaa että ulkopuolisia eläinlääkäreitä, eläinlääkäriasemia ja tutkimusryhmiä. Osallistumme myös aktiivisesti alan tutkimukseen ja opetukseen. YESLAB vastaa antibioottiresistenssin valvonnasta ja raportoinnista lemmikki- ja seuraeläinten bakteerien osalta Suomessa.

Ajankohtaista