Verkkokoulutus väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisystä opetustoimen henkilöstölle

Verkkokoulutuksen tavoitteena on lisätä opetustoimen henkilöstön ymmärrystä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvistä teemoista sekä parantaa heidän osaamistaan ennaltaehkäistä, käsitellä ja kohdata niihin liittyviä teemoja osana työtään.

'Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy opetustoimessa' on koko opetustoimen henkilöstölle suunnattu verkkokoulutus. Osallistujille maksuttoman koulutuksen on tilannut Opetushallitus. 

Verkkokoulutus on omassa tahdissa suoritettava kokonaisuus, joka antaa osallistujalle perustiedot radikalisoitumisesta ja ekstremismistä sekä mahdollisuuksista näiden ennaltaehkäisyyn oppilaitoskontekstissa. Koulutus koostuu viidestä osiosta, joista kukin sisältää videon sekä lisämateriaalia oman asiantuntemuksen lisäämiseen ja/tai pedagogiseen käyttöön. Videoiden kokonaiskesto on noin 80 minuuttia. Koulutuksen osat on mahdollista suorittaa yksi kerrallaan, kuitenkin niin, että ne suoritetaan järjestyksessä. Käytyään kaikki osiot läpi osallistuja voi tulostaa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Videoiden teemat:

1. Opetustoimen rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä

2. Itsereflektio ja tiedon lisääminen

3. Laaja-alainen ennaltaehkäisy ja resilienssin vahvistaminen

4. Radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvien teemojen käsittelyoppijoiden kanssa

5. Huolitilanteissa toimiminen

Koulutuksen sisällön ovat tuottaneet Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin*, Katja Vallinkoski, Daniel Sallamaa, Leena Malkki ja Pia Koirikivi*. Verkkokoulutusta organisoi HY+. 

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen ilmoittautumisesta: https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/vakivaltaisen-radikalisoitumisen-ja-ekstremismin-ennaltaehkaisy-opetustoimessa/ 

Koulutus on toteutettu yhteistyössä: 

 

* tutkijat edustavat Radikaaliksi kasvamassa? tutkimushanketta, jota johtaa Prof. Arniika Kuusisto ja jonka rahoittaa Suomen Akatemia.