Väkivaltaista radikalisoitumista ennalta ehkäistään myös oppilaitoksissa

Sisäministeriön julkaisema Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023 on nyt julkaistu

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä koordinoi Suomessa Sisäministeriö, jonka järjestyksessään kolmas Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023 on nyt julkaistu. Toimenpideohjelma sisältää muun muassa tilannekatsauksen väkivaltaisesta ekstremismistä Suomessa, kuvauksen Suomen ennalta ehkäisyn strategiasta, toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuvien tahojen tehtävät  sekä ennalta ehkäisevän työn tavoitteet ja toimenpiteet.

Kansallinen toimenpideohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja tutkijoiden kanssa.

Opetustoimea koskevan tekstiosuuden ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijat Katja Vallinkoski, Saija Benjamin ja Pia-Maria Koirikivi yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Teksti perustuu kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kehitettyyn REDI-malliin (Vallinkoski, Koirikivi & Benjamin, 2019), joka toimii opetustoimessa tehtävän väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvän työn kokonaiskehikkona.

 

Toimenpideohjelman voi ladata täältä. Opetustoimen tekstiosuus löytyy sivuilta 73-80.

 

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019-2023

Lataa toimenpideohjelma täältä